De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


 

Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Heeft u een beperking en ervaart u problemen bij het stemmen? Of heeft u juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de verkiezingen? Meld uw ervaring via het meldformulier op deze website: https://mensenrechten.nl/stemmen

Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Het College is toezichthouder op de naleving van dit verdrag in Nederland. Het wil graag weten welke obstakels mensen met een beperking ervaren tijdens de verkiezingen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Zo kan het College in de toekomst aandringen op verbeteringen. Het College wil dat de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen

Mensen met een beperking kunnen allerlei obstakels tegenkomen tijdens de verkiezingen. Is het stembiljet begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke beperking? Is het stemlokaal bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking? Kunnen mensen met een visuele beperking hulp krijgen in het stemhokje? Zijn de verkiezingsprogramma’s toegankelijk voor iedereen? Het College hoort graag iedere negatieve of positieve ervaring

Alvast hartelijk dank voor uw melding!


Eerste netwerkbijeenkomst 2017

Op 16 februari 2017 zijn wij met 80 mensen bij elkaar gekomen bij Abrona in Huis ter Heide. Het was een inspirerende en zinvolle bijeenkomst! Er is een start gemaakt met verschillende themanetwerken, namelijk Arbeid, Informatietoegankelijkheid, Fysieke toegankelijkheid, Onderwijs, Inclusieve gemeente en Eigen regie. Daarnaast zijn (kandidaat) Kamerleden Huub Bellemakers (GroenLinks), Joke de Kock (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) door iedereen stevig aan de tand gevoeld. Na afloop is er nog gezellig na gekletst tijdens de borrel. Een geslaagde middag! Het verslag van deze middag is te lezen in de februari-nieuwsbrief
 

Start nieuw project: VN Ambassadeurs aan de slag

De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal 2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5 ambassadeursregio's gevormd. 

Het project 'VN Ambassadeurs aan de slag' is mogelijk gemaakt door PGO Support, VSB Fonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor meer informatie of om u aan te melden als Ambassadeur kunt u contact opnemen met Heleen Hartholt via vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl.
 
Download hier het persbericht in WORD en in PDF. Wij waarderen het zeer als u dit persbericht verspreidt in uw netwerk.


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl