De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


 

Netwerkbijeenkomst 16 Februari 2017

De eerste netwerkbijeenkomst van dit jaar vindt plaats op 16 februari 2017 bij Abrona op de Sterrenberglaan in Huis ter Heide (download hier de routebeschrijving). Bij deze hartelijk dank namens de coalitie aan Abrona en in het bijzonder Jan Duenk voor het faciliteren van deze bijeenkomst.

Programma netwerkbijeenkomst

13.00 – 13.30 uur: Inloop met koffie en thee.

13.30 – 14.00 uur: Inleiding bijeenkomst, nieuwe structuur en themanetwerken door Jenny Goldschmidt en Patty van Belle.

14.00 – 14.15 uur: Vormen eerste themanetwerken en uiteen in groepen.

14.15 – 15.00 uur: In themagroepen uiteen om een eerste start te maken met de themanetwerken. Binnen de groep plan van aanpak bespreken voor 2017 en bedenken wat hier voor nodig is. Bijvoorbeeld:

  • Welke spelers zitten er rondom dit thema?
  • Hoe willen wij hierover met elkaar communiceren en welke kennis is er?
  • Hoe willen we dat deze kennis toegankelijk gemaakt wordt?

15.00 – 15.30 uur: In themagroep bedenken wat u gezamenlijk wilt meegeven aan de politiek. Resultaat: een samenvatting van maximaal 1 minuut die eindigt met een vraag aan de (kandidaat) Kamerleden (namen worden nog bekend gemaakt). Deze wordt door themagroep plenair gepresenteerd tijdens het politiek forum.

15.30 – 16.30 uur: Politiek forum met (kandidaat) Kamerleden Huub Bellemakers (GroenLinks), Joke de Kock (PvdA) en Mona Keijzer (CDA), onder begeleiding van José Smits.

16.30 – 17.30 uur: Netwerkborrel.

 

Start nieuw project: VN Ambassadeurs aan de slag

De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal 2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5 ambassadeursregio's gevormd. 

Het project 'VN Ambassadeurs aan de slag' is mogelijk gemaakt door PGO Support, VSB Fonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor meer informatie of om u aan te melden als Ambassadeur kunt u contact opnemen met Heleen Hartholt via vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl.
 
Download hier het persbericht in WORD en in PDF.
 
Wij waarderen het zeer als u dit persbericht verspreidt in uw netwerk.

 


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl