De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


Op 14 juli 2016 is het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden in Nederland.

De Coalitie voor Inclusie wil dat de regering, gemeenten en maatschappelijke organisaties de uitvoering (implementatie) van het verdrag nu voortvarend ter hand nemen - in nauwe samenspraak met de doelgroepen. De inclusieve maatschappij gaat niet alleen over mensen met een beperking, maar over alle mensen! Inclusie gaat over recht doen aan diversiteit.

Mensen verschillen - Rechten niet. Loesje

 


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl