De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws 1
30-10-2007

pdf-versie
aanmelden
afmelden


STARTBIJEENKOMST COALITIE VOOR INCLUSIE 12 oktober jl.

Op vrijdag 12 oktober waren er rond de 100 mensen aanwezig bij de Startbijeenkomst van de Coalitie voor Inclusie. De gemeente Huizen bood ons een gastvrije ontvangst. Er was een divers gezelschap aanwezig van gebruikers van zorg- en dienstverlening, mensen uit hun netwerk, verwanten en mensen o.a. werkzaam binnen gemeenten, onderwijs, advisering, onderzoek en de zorg- en dienstverlening. Naast inleidingen is er gediscussieerd in de Marktplaatsen over onderwerpen als vervoer, hoe breng je inclusie voor het voetlicht, welkom zijn in de wijk en hoe kan de Coalitie voor Inclusie het beste werken. Sleutelwoorden waren verbreding en doen! Daar zal de komende tijd aan gewerkt worden. Voor foto's kijk op de website.

            

DEELNAME AAN DE COALITIEVOORINCLUSIE

Naast de aanwezigen op de Startbijeenkomst hebben nog zo'n 50 mensen laten weten dat zij geïnteresseerd zijn in of een bijdrage willen leveren aan de Coalitie voor Inclusie. Iedereen die deel wil nemen aan de Coalitie zal via dit CoalitieNieuws op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten. De website gaat een belangrijke plek innemen om mensen te informeren en verbindingen te maken. De website wordt de komende tijd verder uitgebouwd met een forum en een marktplaats en met mogelijkheden om initiatieven, boeken, artikelen, oproepen etc. te plaatsen.

VERVOLG COALITIE VOOR INCLUSIE

Op de Startbijeenkomst werd duidelijk dat inclusie weerbarstig is en dat het bundelen van krachten noodzakelijk is. De Initiatiefgroep gaat daarom de komende tijd verder met de volgende zaken:

VRAGENLIJST VERDER ONTWIKKELEN COALITIE

Om de vervolgstappen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben we meer informatie nodig van de mensen die betrokken zijn. We horen graag van u wat uw ideeën en opvattingen zijn om concrete stappen te kunnen ondernemen om de doelstellingen te realiseren. Vul de 10 vragen hierover in zodat uw bijdrage meegenomen kan worden in de ontwikkeling van vervolgstappen. De vragenlijst.

OPROEP

We zoeken nog mensen die met een korte tekst willen laten weten wat hun mening is over inclusie. Graag met foto. Maximaal 50 woorden. Deze teksten komen dan op de site te staan. Zie o.a. het voorbeeld van Vincent Ohlrichs op de website.

INCLUSIE MANIFEST

Het Inclusie Manifest wil mensen informeren over de veranderingen die noodzakelijk zijn om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Het Inclusie Manifest is nog niet definitief. Het is nog steeds mogelijk om te reageren op het Manifest, aanvullingen te maken of tekstvoorstellen te doen.

BOEK GOEDE PRAKTIJKEN

Douwe van Houten en Anouk Bolsenbroek van de Universiteit van Humanistiek zijn bezig een vervolg te schrijven op het boek: 'De gevarieerde samenleving, over gelijkwaardigheid en diversiteit'( 2004, ISBN 9058980693). In dit vervolg wordt ingegaan op de gevarieerde samenleving en voorbeelden daarvan die in de praktijk te vinden zijn. Er worden diverse voorbeelden beschreven rondom leren, werken en wonen in de gevarieerde samenleving. Mocht u voorbeelden kennen die een bijdrage aan dit boek kunnen leveren bijvoorbeeld rondom vrijetijdsbesteding en inclusie, de toegankelijke stad en multiculturele ouderenzorg, dan kunt u dit doorgeven via de website.