De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 10 | januari 2010

pdf-versie
aanmelden
afmelden


WERKCONFERENTIE TEKENEN EN DAN....?

Op 8 februari 2010 organiseert de Coalitie voor Inclusie de Werkconferentie Tekenen en dan....? De Coalitie vindt het noodzakelijk dat het VN-verdrag voor mensen met een beperking, dat in 2007 is ondertekend door de Nederlandse regering, zo spoedig mogelijk volledig geratificeerd wordt. De Coalitie zet zich hiervoor in door, samen met partners binnen en buiten de Coalitie, een Werkconferentie te organiseren om volledige ratificatie van en steun voor het VN-verdrag op gang te brengen.

werkconferentie

Het doel van de Werkconferentie is het vergroten van de bewustwording en het gevoel van urgentie bij de politiek, overheid, burgers, beleidsbeïnvloeders, maatschappelijke organisaties wat betreft het belang van de inhoud van het VN-verdrag en wat dit betekent voor de Nederlandse situatie. Na een plenaire opening die geleid wordt door Gijs Wanders, zullen genodigden aan de slag gaan in korte en krachtige werksessies. Vanuit de werksessies zal gekomen worden tot het formuleren van doelstelling/resultaat waaraan deelnemers zullen gaan werken in de maanden tot de volgende Werkconferentie. De planning hiervan is in september 2010. Zie de uitnodiging op de website.

De Werkconferentie is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van VWS, de Gemeente Den Haag en bijdragen in natura van mensen en organisaties betrokken bij de Coalitie voor Inclusie.

WERKSESSIES

Tijdens de Werkconferentie worden de onderwerpen uit het Verdrag verder uitgewerkt in werksessies. Deze zijn voorbereid door organisaties en mensen die betrokken zijn bij de Coalitie voor Inclusie.
 1. Inclusief onderwijs (Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap, VIM en st. Inclusief Onderwijs),
 2. Loon naar arbeid (VGN),
 3. Autonomie (CG-Raad),
 4. Een vereniging in de buurt (MEE Nederland),
 5. Zelfstandig ondernemen (Vilans),
 6. Wonen in de buurt (Academie voor Zelfstandigheid en VGN),
 7. De klacht als ontwikkelingskracht (Art. 1).
De werksessies gaan werken aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk en onderzoeken welk frictie er is tussen de praktijk en het VN-verdrag. De bedoeling is dat uit elke werksessie statements komen, gericht op oplossingen. Verder spreken deelnemers met elkaar af welke acties ze gaan ondernemen tot de tweede Werkconferentie in september.

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ

Deelnemers aan de Werkconferentie zijn op persoonlijke titel uitgenodigd. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Als u interesse hebt, kunt u dat laten weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. de werksessies waar u belangstelling voor hebt. Er wordt dan gekeken of er plek is. U hoort dan z.s.m van ons.

STUDIE STAND VAN ZAKEN RONDOM HET VN-VERDRAG

In opdracht van de Coalitie voor Inclusie heeft Martin Schuurman van Kalliope Consult een studie uitgevoerd naar de stand van zaken rondom het VN-verdrag. De vraagstelling van de studie is:
 1. Hoe is het in Nederland gesteld met de rechten van personen met een handicap op de domeinen van het VN-Verdrag (onderwijs, arbeid, toegankelijkheid, zeggenschap, gezondheidszorg, e.d.), in relatie tot de beginselen van het Verdrag? Is er toegevoegde waarde van het VN-Verdrag voor deze domeinen?
 2. Hoe is het gesteld met de Nederlandse wetgeving die deze rechten ondersteunt? Welke wetgeving voldoet, welke kan beter worden ingezet dan nu gebeurt?
 3. Wat voor veranderingen zijn nodig opdat aan het VN-Verdrag wordt voldaan (wetgeving, monitoring, voorlichting, e.d.)?

Het bijzondere van deze studie is dat deze standpunten en aanbevelingen geeft voor de implementatie vanuit de positie en de kijkrichting van NGO’s die dicht bij mensen met een beperking staan. De studie geeft een analyse waarmee handvatten worden gegeven aan betrokken stakeholders om daadwerkelijk actie te ondernemen. De studie wordt tijdens de Werkconferentie als Werkdocument gebruikt.

Door José Smits is van deze studie een gemakkelijk te lezen versie gemaakt. Mensen die hier interesse voor hebben kunnen zich melden bij: info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v easyreadversie VN-verdrag.

De studie is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van diverse partijen, waarvoor onze hartelijke dank.

COALITIE VOOR INCLUSIE 2010: OPROEP VOOR ACTIES EN PLANNEN

In 2010 zal de Coalitie voor Inclusie haar speerpunten:
 • Werkconferentie: VN-verdrag voor Rechten van mensen met beperkingen.
 • Werk in een inclusieve samenleving.
 • Inclusie in het onderwijs.
 • Kansen voor inclusie bij gemeenten.
 • Ontsluiten van goede voorbeelden, kennis en onderzoek
verder uitwerken in concrete activiteiten. De uitkomsten van de Werkconferentie spelen daarin een belangrijke rol. Voordat we concrete activiteiten gaan organiseren of plannen horen we van u graag welke acties u rondom deze thema’s zou willen ondernemen en welke rol de Coalitie daar ondersteunend of pro-actief in kan spelen. U kunt dit melden via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. jaarplan 2010.

VERNIEUWD LOGO

In het kader van de activiteiten rondom de Werkconferentie bleek het logo een update nodig te hebben. Het oude logo is als basis gebruikt. Tegelijkertijd is het kleuriger geworden en is er een ontwerp gemaakt dat voor activiteiten zoals de Werkconferentie gebruikt kan worden.

COALITIE VOOR INCLUSIE OP LINKEDIN

De Coalitie voor inclusie is ook actief op Linkedin. Meld je aan en volg het nieuws en de discussies aldaar!!


www.coalitievoorinclusie.nl