De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 11 | april 2010

pdf-versie
aanmelden
afmelden


VERSLAG WERKCONFERENTIE VN-VERDRAG Tekenen en Dan...?

Op 8 februari 2010 vond de Werkconferentie Tekenen en Dan plaats. Meer dan 160 mensen bezochten de conferentie en deelden hun kennis, visie en ervaringen rondom arbeid, wonen, onderwijs, autonomie, vrije tijd, zelfstandig ondernemen en klachtmogelijkheden. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt wat u kunt downloaden vanaf de website. Daarnaast kunt u het verslag bestellen door een mail te sturen naar info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. verslag Werkconferentie. Het verslag wordt u toegezonden voor 15 euro inclusief verzendkosten.

WerkconferentieOp de website zijn ook de foto’s te zien die een goede indruk geven van de Werkconferentie.

 

 

 

 

 

STUDIE STAND VAN ZAKEN VN VERDRAG

Martin Schuurman heeft in opdracht van de Coalitie een studie uitgevoerd naar de stand van zaken rondom het VN verdrag. Het gaat om een studie waarin op een toegankelijke manier in beeld wordt gebracht wat de huidige stand van zaken is op de terreinen waar het VN-verdrag betrekking op heeft, over welke rechten het precies gaat en welke veranderingen er voor de uitvoering van het verdrag nodig zijn. Deze studie is te downloaden vanaf de website. De studie is onder de aandacht gebracht van alle politieke partijen als input voor de verkiezingsprogramma's.

ALGEMENE INFORMATIE RATFICATIE VN-VERDRAG

Daarnaast is er op de website van www.un.org/disabilities/ een kaart te zien met alle landen die al ondertekend en/of geratificeerd hebben.
Van 16-19 juni is het Wereldcongres van Inclusion International wat in zijn geheel in het teken staat van het VN verdrag. Het Wereldcongres vindt plaats in Berlijn.

VERVOLG WERKCONFERENTIE VN-VERDRAG

Het Ministerie van VWS heeft de Coalitie wederom subsidie verstrekt voor het organiseren van een Conferentie over het VN verdrag. Een voorbereidingsgroep is bezig met de invulling van deze conferentie. Duidelijk is dat de conferentie die in het najaar zal plaatsvinden meer een manifesterend karakter zal krijgen. Zowel naar de samenleving als naar politiek en beleidsmakers. Mensen met beperking zullen een nadrukkelijker rol krijgen in de vormgeving en voorbereiding. U wordt via het CoalitieNieuws op de hoogte gehouden van de plannen.

NETWERKBIJEENKOMST: 21 juni 2010 BOUWEN AAN INCLUSIE, INCLUSIEF BOUWEN

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 21 juni van 16.00 tot 20.00 uur in Eindhoven. Van Aarle De Laat, een huisvestingsadviesbureau op het gebied van maatschappelijk vastgoed met als visie inclusie, geeft een presentatie over haar visie en manier van werken in zorg en onderwijs. Als u een uitnodiging voor deze netwerkbijeenkomst wilt ontvangen, kunt u dit laten weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. netwerkbijeenkomst bouwen aan inclusie.

Mensen die op het gebied van inclusief bouwen ervaringen hebben vanuit andere perspectieven worden uitgenodigd om ook een presentatie te verzorgen. U kunt dit laten weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. presentatie netwerkbijeenkomst.

Naast de presentaties is er ruimte voor discussie, het ontmoeten van andere betrokkenen bij de Coalitie en netwerken. Er zal een warme broodmaaltijd verzorgd worden.

FILMPJES OVER INCLUSIE

De deelnemers aan het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken, ofwel GOG-cz, vinden inclusie een belangrijk uitgangspunt. In samenwerking met het GOG-cz heeft Vilans studenten van de Hogeschool Leeuwarden opdracht gegeven om mensen met een handicap of chronische ziekte te filmen. De video-interviews op het gebied van onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding zijn bedoeld als inspirerende voorbeelden voor mensen met en zonder beperking. Zij laten zien hoe mensen met een beperking meedoen in de samenleving. De geïnterviewden en eventueel mensen in hun directe omgeving vertellen over hoe zij aan de samenleving deelnemen, wat dat voor hen betekent, tegen welke problemen zij daarbij zijn aangelopen en welke oplossingen zij daarvoor hebben gevonden. Een link naar de eerste vijf filmpjes is te vinden op www.vilans.nl

AGENDA

Kijk eens op de agenda van de Coalitie voor Inclusie. We proberen deze met interessante bijeenkomsten gericht op inclusie en een gevarieerde samenleving te vullen. Mocht u zelf interessante activiteiten voor de agenda kennen, mail ze dan door naar info@coalitievoorinclusie.nl

BANNER

banner Om meer bekendheid te geven aan het werk van de Coalitie en uw betrokkenheid bij de Coalitie kenbaar te maken kunt u een banner van de coalitie met daarin een link naar de website plaatsen op uw eigen website. Klik hier voor meer informatie.


www.coalitievoorinclusie.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin