De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 12 | juli 2010

pdf-versie
aanmelden
afmelden


VN verdrag Tekenen en Dan...?

In februari organiseerde de Coalitie de Werkconferentie Teken en dan...? Zo'n 160 mensen namen hieraan deel. De uitkomsten van de Werkconferentie zijn verwekt in een verslag. Oorspronkelijk was het idee dat de deelnemers aan de Werkconferentie gedurende een aantal maanden zelf of met elkaar aan de slag zouden gaan om punten die in de werksessies naar voren zijn gekomen verder uit te werken. In de evaluatie van de Werkconferentie bleek dat de uitkomsten uit de meeste werksessies hier niet geschikt voor waren. De Werkconferentie gaf meer een stand van zaken in de praktijk, als aanvulling op de studie Stand van Zaken.

Werkconferentie

Vervolg activiteiten Tekenen en dan...? Nu Waarmaken!

De Denktank heeft de Werkconferentie geëvalueerd en geconcludeerd dat de hoofddoelstelling van de vervolgactiviteiten zich moet richten op het vergroten van de bewustwording om te komen tot implementatie en ratificatie. Immers maatschappelijke organisaties zullen in de praktijk de uitgangspunten van het VN verdrag vorm moeten geven en de bekendheid van het VN verdrag is nog erg miniem. Ook gezien de kabinetscrisis is besloten om het vervolg op de Werkconferentie Tekenen en dan...? niet plaats te laten vinden op 27 september 2010, maar als volgt vorm te geven onder de noemen Tekenen en dan...? Nu Waarmaken!

De vervolgactiviteiten bevatten de volgende onderdelen:
CVIlogo nu waarmaken

  • September en volgende maanden: diverse lokale bijeenkomsten waarin lokale en landelijke politici, beslissers en mensen met een beperking elkaar zullen ontmoeten.
  • Oktober: ontmoetingsbijeenkomst Samen Leven
  • November: ontmoetingsbijeenkomst Samen Werken
  • December: ontmoetingsbijeenkomst Samen Leren.
  • Februari 2011: Manifestatie Tekenen en Dan..? Nu Waarmaken!

Mediamarathon

Gedurende de hele periode van activiteiten rondom het VN verdrag wordt een Mediamarathon uitgevoerd. Deze omvat 42 persoonlijke en/of professionele interviews met ambassadeurs van de inclusieve samenleving. Deze ambassadeurs worden gevraagd om op de Manifestatie in februari 2011 per gezamenlijk te zorgen voor 195 speciale genodigden uit hun netwerk. (de marathon is 42 km en 195 meter). Als je nog iemand wilt aanmelden als ambassadeur dan kan dat bij Keturah van Slegtenhorst, de trekker van de Mediamarathon. > lees meer op de website.

Flyer Tekenen en dan...? Nu Waarmaken!

Van alle activiteiten is een flyer gemaakt. Deze is al breed verspreid op de Supportbeurs en de Kennismarkt en is te downloaden. Er is nog een beperkte oplage van de papieren versie van de flyer beschikbaar. Mensen die op een bijenkomst de flyer willen verspreiden kunnen hiertoe een mail sturen naar info@coaltievoorinclusie.nl

CVI flyer VN verdrag

 

Congres Inclusion International in Berlijn van 16-19 juni 2010

Vanuit de Coalitie waren Hans Kröber, Kees Wijnbeek en Martin Schuurman aanwezig op het 15e Wereldcongres van Inclusion International "Inclusion - Transforming Global Rights into Action". Ook Jose Smits, Dianne den Ouden en Jacqueline Schoonheim waren namens Perspectief aanwezig. Deze 6 mensen vormden de enige deelnemers van de delegatie uit Nederland. Er waren 2500 deelnemers uit 70 landen aanwezig, waarvan zo'n 1000 mensen met een beperking. Hans Kröber heeft van zijn ervaringen een weblog met beeldmateriaal bijgehouden.

Netwerkbijeenkomst "Bouwen aan Inclusie. Inclusief Bouwen"

Op maandag 21 juni jongstleden waren zo'n 25 mensen bij elkaar op de netwerkbijeenkomst "Bouwen aan Inclusie, Inclusief Bouwen" georganiseerd door de Coalitie voor Inclusie en Van Aarle de Laat. Naast Van Aarle de Laat verzorgde ook Mee Noordwest Holland een presentatie. De presentaties en het verslag zijn binnenkort te vinden op de website. Hebt u een interessant onderwerp dat te maken heeft met inclusie en wil hier een presentatie over verzorgen op een netwerkbijeenkomst van de Coalitie voor Inclusie, laat het dan weten: info@coalitievoorinclusie.nl.

netwerkbijeenkomst

PGB moet blijven!

Minister Klink heeft besloten tot het instellen van een wachtlijst, voor mensen die vanuit een PGB zelf zorg willen inhuren. Hierdoor komt feitelijk de keuzevrijheid tussen zorg in natura en PGB te vervallen. PGB moet voor iedereen mogelijk blijven! Verspreid deze petitie onder je achterban, zodat er zoveel mogelijk handtekeningen komen.

Zie ook blog van April Ranshuijsen over dit onderwerp.

Actie: iedereen doet mee!

Help mee om op 15 juli 2010 om 12.00 uur, 100 mensen met en zonder beperking bij elkaar te krijgen voor een fotoshoot waarin we een samenleving waarin iedereen meedoet willen neerzetten! 15 procent inclusief, iedereen doet mee!

Wat we daarvoor nodig hebben is in ieder geval één foto om de inclusieve samenleving uit te beelden. Om dit beeld te maken, hebben we een moment geprikt waarop we zoveel mogelijk mensen bij elkaar willen zien te krijgen. Mensen met en mensen zonder (lichamelijke, verstandelijke) beperking of chronische ziekte. Jong, oud. Blank, donker enz. Dat moment is op 15 juli. Een professionele fotograaf maakt dan foto's tussen 11.00 tot 15.00 uur. Op het piekmoment - rond 12.00 uur moeten er 100 mensen bij elkaar zijn voor de ultieme foto. Het vindt plaats op het dakterras in Domus Medica, Mercatorlaan 1200 in Utrecht. Organisatie Programma VCP.


Douwe van HoutenProf. Dr. Douwe van Houten, bestuurslid van de Stichting Inclusie Nederland en hoogleraar sociaal beleid en organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek is op maandag 21 juni 2010 na een ziekbed, overleden.

 www.coalitievoorinclusie.nl

De Coalitie voor Inclusie: linkedin   rss feed

Het VN verdrag op linkedin