De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 13 | december 2010

pdf


Douwe van Houten

Douwe van Houten Op 21 juni 2010 Is Douwe van Houten overleden. Douwe was lid van het bestuur van Stichting Inclusie Nederland (SIN) en hoogleraar sociaal beleid en organisatie bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij gaf altijd op zijn eigen kenmerkende manier feedback over wat er in de wereld speelde rondom inclusie. Douwe heeft vlak voor zijn overlijden het boek kunnen afronden, dat hij samen met Anouk Bolsenbroek schreef. Dit boek is onlangs verschenen onder de titel 'Werken aan een Inclusieve Samenleving'. Het bestuur zal een opvolger voor Douwe benaderen.

Strategische sessie bestuur SIN

Het bestuur van de Coalitie heeft met een aantal mensen van het eerste uur en andere betrokkenen een strategische sessie gehouden over de toekomst van de Coalitie. Centraal stond de vraag of de Coalitie toegerust is voor de toekomst en op welke manier de Coalitie zich verder zal kunnen en moeten ontwikkelen. De bijeenkomst zal leiden tot een nieuw meerjarenplan vanaf 2011.

Netwerkbijeenkomst Technologie en domotica: ondersteuning voor inclusie?

Op donderdag 17 februari 2011 organiseert de Coalitie een netwerkbijeenkomst rondom het onderwerp Technologie en domotica: ondersteuning voor inclusie? Er zal een presentatie verzorgd worden door de Lichtenvoorde. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom. De bijeenkomst eindigt om 19.00 uur. Voor een warme broodmaaltijd wordt gezorgd. Kenniscentrum Vilans is gastheer. Mensen/organisaties die over dit onderwerp een korte presentatie willen geven, kunnen zich aanmelden op info@coalitievoorinclusie.nl. U kunt zich via dit e-mailadres ook opgeven onder vermelding van netwerkbijeenkomst domotica. U ontvangt dan t.z.t. het programma en de routebeschrijving.

Campagne VN verdrag Tekenen en dan...? Nu Waarmaken!

De door de Coalitie voor Inclusie gelanceerde campagne rondom het VN-verdrag is van start gegaan. Er zijn diverse lokale politieke bijeenkomsten georganiseerd. Tot nu toe in Middelburg, Gouda, Dordrecht, Westwoud en Oss. Diverse organisaties van MEE en Programma VCP organiseerden hier de bijeenkomsten. Er staan nog bijeenkomsten op de planning voor Eindhoven, Assen, Friesland en de Achterhoek. Volg de informatie op de website hierover www.vnverdragwaarmaken.nl

Ontbijtontmoeting Oss Ontbijtontmoeting Oss
Ontbijtontmoeting Oss, 22 november 2010

Werkontmoeting 'Samen leren'

Op 8 december 2010 is in Utrecht de landelijke werkontmoeting rondom Samen Leren en het VN-verdrag. Meer dan 30 mensen hebben toegezegd om te komen om gezamenlijk tot concrete aanbevelingen te komen voor de politiek, het onderwijsveld en overige betrokkenen over wat er nodig is om een inclusieve ontwikkeling in het (voortgezet) onderwijs te bevorderen.

José Smits heeft voor deze werkontmoeting een werkdocument gemaakt waarin de kritische succesfactoren en barrières rondom inclusief onderwijs zijn beschreven. Deze analyse is een verdieping van het onderdeel inclusief onderwijs dat in de studie Stand van zaken.
De bijeenkomst Samen Leren wordt mogelijk gemaakt door de NSGK. NSGK
In januari en februari 2011 vinden ook de landelijke ontmoetingen rondom Samen Leven en Samen Werken plaats.

Manifestatie VN-verdrag Waarmaken

Op dinsdag 29 maart 2011 wordt de Manifestatie VN-Verdrag Waarmaken gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Er wordt op een manifesterende manier getoond wat er speelt rond de vier thema's Samen Leven, Leren, Werken en Samen Bepalen in relatie met het VN-verdrag. We staan stil bij de stand van zaken en maken duidelijk wat we moeten doen om achterstandsposities van mensen weg te nemen. Door middel van informatie, debat, discussie, doe-acties en voorbeelden wordt de inclusieve samenleving verbeeld. Bij het aantrekken van bezoekers doet de Coalitie ook een beroep op haar netwerk. Er worden tenminste 600 bezoekers verwacht. Marjan Geling en Els Zwart organiseren de Manifestatie samen met de voorbereidingsgroep van de Campagne.

Erica Terpstra in het AD

In het kader van de Mediamarathon heeft Erica Terpstra een interview gegeven met het AD: Kort en krachtig met volle aandacht voor het VN-verdrag: "Iedereen moet in de samenleving mee kunnen doen. De rechten van de mens gelden ook voor degenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De wereld wordt er absoluut beter van als iedereen mee doet." > lees het artikel in het AD november2010. De komende tijd volgen er meer artikelen, volg de website hiervoor.

Vervolgstudie implementatie VN-verdrag

Martin Schuurman van Kalliope Consult zal een vervolgstudie uitvoeren waarin zowel inhoudelijke onderdelen als suggesties voor organisatie en strategie op langere termijn (aandachtspunten voor het proces ná de ratificatie) aan de orde zullen komen. Een belangrijk onderwerp hierin zal de monitoring van het proces na de ratificatie innemen. Onderdeel van de studie is een bijeenkomst hierover met betrokkenen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in januari of februari. Als u belangstelling heb om deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u dat laten weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. vervolgstudie VN verdrag.

Agenda

De agenda op de site van de Coalitie wordt regelmatig gevuld. Via RSS rss feed kunt u de wijzigingen volgen. Mocht u zelf nog interessante bijeenkomsten of nieuwsfeiten hebben voor de agenda dan kunt u die sturen naar info@coalitievoorinclusie.nl.


www.coalitievoorinclusie.nl

De Coalitie voor Inclusie: linkedin   rss feed

Het VN verdrag op linkedin