De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie: manifestatie VN verdrag waarmaken CoalitieNieuws Themanummer
Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken!
nr. 14 | februari 2011

pdf coalitienieuws14 word-versie


Programma 29 maart nu online

Het programma van de Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken staat nu op de website www.vnverdragwaarmaken.nl. Het centrale deel van de Manifestatie wordt gevormd door de vier pleinen Samen Leven, Samen Werken, Samen Leren en Samen Bepalen. Op ieder plein presenteren verschillende organisaties en projecten zich op interactieve wijze. Zij laten zien hoe een inclusieve samenleving er in de praktijk uitziet. Daarmee laten organisaties zien hoe uitvoering gegeven kan worden aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Lees hier meer over het pleinenprogramma en de deelnemende organisaties.

Congresprogramma

Tijdens de Manifestatie kunt u ook deelnemen aan het congresprogramma. Het congresprogramma richt zich met name op bestuurders en managers, politici en beleidsmakers. De vier thema's Samen Leven, Samen Leren, Samen Werken en Samen Bepalen staan ook hier centraal in het licht van het VN verdrag. Ga hier direct naar het congresprogramma.

Premier Rutte uitgenodigd

De Coalitie voor Inclusie heeft Premier Rutte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Manifestatie van 29 maart a.s. In het bijzonder is de Premier uitgenodigd om de opening van de Manifestatie in te vullen. Het is nog niet bekend wanneer Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat ratificeren. Het is belangrijk dat Nederland bekend wordt met het verdrag en de bedoeling ervan. Met zijn aanwezigheid kan Rutte daar persoonlijk een belangrijke bijdrage aan leveren.

Oproep aan deelnemers

Al meer dan 700 mensen hebben zich aangemeld voor de Manifestatie op 29 maart. Bent u één van hen? Het is belangrijk dat u er bij bent om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking een stem te geven. Brengt u de Manifestatie ook onder de aandacht van mensen uit uw omgeving? U kunt zo bijdragen om steeds meer mensen bekend te maken met het VN-verdrag. Het programma op 29 maart heeft inhoudelijk veel te bieden, ook voor mensen voor wie inclusie nog een onbekend begrip is. Kunnen we op u rekenen?

aanmelden manifestatie Voor meer informatie www.vnverdragwaarmaken.nl

Achtergronden bij het programma

In elke nieuwsbrief over de Manifestatie geven we ruimte aan een spreker om een persoonlijk punt te maken met betrekking tot het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hans Kröber, voorzitter van de Coalitie voor Inclusie, neemt het eerste punt voor zijn rekening.

Oproep om snel tot ratificatie over te gaan

Hans Kröber: Inclusie draag ik een warm hart toe. Natuurlijk, iedereen wil er toch bij horen en gewaardeerd worden voor wat hij doet. Verschillen maken het leven boeiender. Ik werk als bestuurder bij Pameijer en als adviseur participatie en inclusie bij kenniscentrum Vilans. Organisaties die als belangrijke doestelling hebben mee te helpen om de randvoorwaarden voor inclusie te bewerkstelligen. Samen met mensen met een beperking, onze medewerkers en de samenleving boeken we mooie successen. Maar dat gaat niet vanzelf, mijn ervaring is dat inclusie een weerbarstig thema is. Dat is ook weer niet zo raar. Lees hier verder.

Warm aanbevolen

Onder 'Warm aanbevolen' vragen we uw speciale aandacht voor verschillende onderdelen van het programma.

Debat: Arbeidsparticipatie een illusie?

In dit debat wordt een aantal prikkelende stellingen neergezet over arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Dit hele veld is momenteel enorm in beweging en er staan grote veranderingen in ons stelsel op stapel. Lees hier meer.

Het onderwijs. De machthebbers.

Wezenlijke veranderingen lijken nodig in het Nederlandse onderwijssysteem om te kunnen voldoen aan dat wat het VN-verdrag wil: alle kinderen met elkaar naar school en goede ondersteuning voor kind en leerkracht. Er zijn genoeg mensen die de veranderingen willen, maar de onderwijsstructuur. Lees hier meer.

Over zelfbepaling en meebeslissen

Op het plein samen bepalen komt aan bod hoe mensen met een beperking in hun kracht kunnen komen om mee te doen: kortweg zelfbepaling. Daarnaast gaat het over meebeslissen. Lees hier meer.

De Manifestatie is mede mogelijk gemaakt door de inzet van veel mensen en organisaties en de bijdrage van de volgende fondsen:

nsgk logo-liliane logo-rijksoverheidS logo-startfoundation revalidatiefonds

logo-rabobank gemeenteUtrechtvsbfonds logo-psychische


www.vnverdragwaarmaken.nl

Het VN verdrag waarmaken op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie/ Manifestatie VN verdrag waarmaken. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.