De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie: manifestatie VN verdrag waarmaken CoalitieNieuws Themanummer
Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken!
nr. 15 | maart 2011

pdf coalitienieuws15 word-versie


!! De e-mail -info@vnverdragwaarmaken.nl- heeft tussen donderdag 10 maart j.l. 15 uur en maandag 14 maart 15 uur niet gefunctioneerd. Als u een e-mail heeft verstuurd, wilt u deze dan weer opnieuw versturen?


De laatste 150 kaarten!

Meer dan 1000 mensen hebben zich al aangemeld voor de Manifestatie het VN-verdrag waarmaken op dinsdag 29 maart a.s. Het is geweldig hoeveel verschillende mensen en organisaties in actie komen voor deze dag! De laatste 150 kaarten gaan nu de verkoop in. Die zetten we met name in voor werk en onderwijs. We doen daarom een laatste oproep aan u om Werkgevers, P&O'ers en Onderwijsmanagers uit uw eigen omgeving te vragen om zich aan te melden. Meer informatie www.vnverdragwaarmaken.nl

Lunchbijeenkomst "Samen Werken" leidt tot nieuwe inzichten

Hoe kan de arbeidsmarkt toegankelijker worden voor mensen met een handicap? En wat kunnen werkgevers-, werknemersorganisaties en overheid  in de dagelijkse praktijk doen om meer inclusief te werken?  Dat was de centrale vraag tijdens de lunchbijeenkomst 'Samen Werken' vandaag in de Malietoren in Den Haag. > lees verder

Diverse stakeholders bogen zich onder leiding van Robin Linschoten over deze vraag en combineerden zo het nuttigen met het nuttige. Tijdens deze middag trad VNO-NCW en MKB-Nederland op als gastheer. Lees ook het interview in Trouw met Robin Linschoten.

Achtergronden bij het programma

De Manifestatie wordt mede mogelijk gemaakt door: .... Dit is normaal gesproken zo’n standaard zin en het zegt dat er een bepaald bedrag beschikbaar is gesteld. De fondsen die 29 maart mede mogelijk maken, leggen graag gezamenlijk aan u uit waarom zij deze Manifestatie zo belangrijk vinden.

nsgk-logo logo-liliane logo-rijksoverheidS logo-startfoundation revalidatiefonds

logo-rabobankgemeenteUtrecht logo-psychische logo vsbfonds

Wij steunen de Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken!

Bovenstaande fondsen steunen de Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken! omdat zij alle, ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen beleid, streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met en zonder handicap volwaardig kunnen participeren en een ieder dezelfde keuzes kan maken hoe zijn of haar bijdrage aan de samenleving vorm te kunnen geven. Of dat nu op het gebied van wonen, werk, onderwijs of samen leven is.

Fondsenlounge

Om de inclusieve gedachte te onderstrepen hebben de fondsen de handen ineen geslagen en gezamenlijk een fondsenlounge ingericht. In de fondsenlounge lichten zij graag nader toe hoe zij, o.a. door het financieren van projecten, hun steentje bijdragen aan de inclusieve samenleving. En is er volop ruimte om nader van gedachten te wisselen over uw projectideeën en de financiering daarvan. Tevens is er voorlichtingsmateriaal van de verschillende fondsen voor handen. Plan dus tijd in voor een bezoek aan de fondsenlounge!

VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken. Voor meer informatie zie www.vsbfonds.nl

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation helpt wereldwijd mensen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. In Nederland helpen we kansarme en kwetsbare groepen mensen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Participatie en zelfredzaamheid zijn hierbij kernwoorden.

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds zet zich al meer dan 50 jaar op alle levensterreinen in voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Het is zaak de samenleving  zo in te richten dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Het Revalidatiefonds neemt zowel letterlijk als figuurlijk drempels weg: wij dragen bij aan projecten die de toegankelijkheid van openbare ruimten verbeteren, maar ook aan projecten die een positieve beeldvorming over mensen met een handicap bevorderen. Wij financieren daarnaast revalidatieonderzoek en doen er alles aan om een samenleving te creëren waarin iedereen kan meedoen.

Start Foundation

Start Foundation werkt aan een arbeidsmarkt waarin iedereen welkom is. Start Foundation investeert in vernieuwende projecten en ondernemingen, die ervoor zorgen dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie mensen met een handicap of chronische ziekte, aan het werk komen. Afhankelijk van het initiatief verstrekt Start Foundation donaties en kredieten.

NSGK voor het gehandicapte kind

wonen en werken – kortom: volwaardig leven. NSGK steunt projecten die de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren stimuleren, zodat ze kunnen opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. Daarnaast steunt NSGK het gezin en de directe omgeving van deze kinderen en jongeren. Zo steunt NSGK honderden projecten per jaar, die bijvoorbeeld de samenleving toegankelijker maken, jongeren helpen beter voor zichzelf op te komen en de beeldvorming in de samenleving verbeteren. Dat kan allemaal dankzij donateurs en vrijwilligers, want NSGK ontvangt geen overheidssubsidie. Meer informatie en projectvoorbeelden staan op www.nsgk.nl.

Warm aanbevolen

Onder 'Warm aanbevolen' vragen we uw speciale aandacht voor verschillende onderdelen van het programma.

Regie over eigen leven

Er wordt geput uit de opbrengsten van de succesvolle aanpak van het Brabantbrede project "Regie over eigen leven" dat in 2003 is gestart en een brede coalitie in de provincie tot stand heeft gebracht rondom het thema: Wie bepaalt eigenlijk de richting van je leven als je een verstandelijke beperking hebt? Lees hier meer.

Mensenbieb

Bij de Mensenbieb vindt u levende boeken, namelijk 'uitleenmensen' die met u in gesprek gaan. U kunt ook zelf uw eigen verhaal aanbieden en levend boek worden. Ervaar de ontelbare mogelijkheden en kennis en ervaring van elkaar. Op de dag zelf kunt u zich aanmelden als levend boek en anderen de gelegenheid bieden met u in gesprek te gaan. Lees hier meer.

De Manifestatie is mede mogelijk gemaakt door de inzet van veel mensen en organisaties en de bijdrage van de volgende fondsen:

nsgk-logo logo-liliane logo-rijksoverheidS logo-startfoundation revalidatiefonds

logo-rabobank gemeenteUtrecht logo-psychische logo vsbfonds


www.vnverdragwaarmaken.nl

Het VN verdrag waarmaken op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie/ Manifestatie VN verdrag waarmaken. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.