De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie: manifestatie VN verdrag waarmaken CoalitieNieuws Themanummer
Manifestatie Het VN-verdrag Waarmaken!
nr. 16 | maart 2011

pdf coalitienieuws16 word-versie


Meer dan 1200 deelnemers zullen de Manifestatie VN-Verdrag Waarmaken bezoeken.
U bent er één van. We heten u dinsdag 29 maart van harte welkom!!!

In dit Coalitienieuws laten we u de laatste belangrijke dingen weten.

Jaarbeurs

De Manifestatie vindt plaats in de het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Te weten in de Expohal op de begane grond en in bovenliggende zalen in het Beatrixgebouw. Zie voor de routebeschrijving deze link.

Welkom

U bent welkom vanaf 9.00 uur. Met uw toegangsbewijs kunt u zich melden bij de inschrijfbalies in de hal van het Beatrixgebouw. Hier ontvangt u uw badge op naam. Tevens ontvangt u een samenvatting van het programma, inclusief plattegrond, titels congressessies, zaalnummers en tijden.

De Manifestatie met de themapleinen is vanaf 10 uur toegankelijk. Het congres programma start eveneens om 10 uur. Als u later wilt aansluiten, is dat mogelijk.

Toegang congresprogramma

Nadat u een badge heeft ontvangen, kunt u bij de congresbalie de congreskaartjes halen van uw keuze. Tot 11.30 uur geven we elke bezoeker de gelegenheid om maximaal twee kaartjes mee te nemen. Na 11.30 kunt u extra kaartje(s) ophalen zolang de voorraad strekt.

Informatiebalie

Naast de inschrijfbalie en de congresbalie, is er een aparte informatiebalie voor alle vragen en extra informatie. De mensen van de organisatie zijn herkenbaar aan een blauwe sjaal.

Lunch

De programma's lopen de hele dag door. Om alles in goede banen te leiden, zijn er daarom twee lunchtijden. Bij uw badge krijgt u een lunchbon waarmee u uw lunch kunt ophalen. Daar staat ook op aangegeven hoe laat u kunt lunchen. Met de groene bon tussen 11.30 en 12.30 uur en met de gele bon tussen 12.30 en 13.30 uur. Let op! Hebt u dieetwensen doorgegeven, dan krijgt u bij de informatiebalie informatie over waar u uw lunch kunt krijgen.

De verschillende programma onderdelen

We zetten een groot en ambitieus programma neer rondom het VN-Verdrag en inclusie.
U kunt daar ook meer over horen in het filmpje dat Dé de Haas van de LFB voor ons heeft gemaakt. Hieronder volgt meer inhoudelijke informatie over de verschillende onderdelen.

Themapleinen

Op de themapleinen in de Expohal zal de inclusieve samenleving zich tonen. Dit gebeurt op de pleinen Samen Leven, Samen Leren, Samen Werken en Samen Bepalen. Tientallen mensen en organisaties delen met u hun ideeën en ervaringen. Daarnaast kunt u terecht bij de Mensenbieb, Fondsenlounge, Datecorner en Ideeënwand. U kunt hier het definitieve programma van de themapleinen downloaden.

Congresprogramma

Op de 2e en 3e verdieping van het Beatrixgebouw is het Congresprogramma waarin debatten en verdieping met betrekking tot de thema´s Samen Leven, Leren, Werken en Bepalen centraal staan. U kunt hier het definitieve congresprogramma downloaden.

Centraal podium

Om de themapleinen en het congresprogramma met elkaar te verbinden is er in de Expohal een Centraal Podium. Hierop zal een gevarieerd programma geboden worden van zowel inhoud als entertainment. Spreekstalmeester is Willem Gunneman. Rap van de tongriem gesneden, verbazingwekkend scherp en uiterst adrem. U vindt het definitieve programma van het Centraal Podium nu op de website.

Waardebonnen voor waardering

Betalende bezoekers krijgen bij hun inschrijving twee waardebonnen. Deze kunt u tot 14.30 uur afgeven bij initiatieven op de Themapleinen. Daarmee maakt u uw waardering concreet ten aanzien van de verschillende voorbeelden van inclusie. De waardebonnen vertegenwoordigen echt geld, in totaal € 12.000. Op het eind van de dag wordt bekend gemaakt welk initiatief de meeste waardebonnen heeft gekregen. Aan de betreffende organisaties wordt het bedrag van de waardebonnen uitgekeerd t.b.v. hun initiatief.

Aftrap en sluiting

Het congres start om 10.00 uur met bijdragen van vertegenwoordigers van de European Disability Forum en Raad van Europa. Jetta Klijnsma zal haar visie op het VN-Verdrag en de noodzaak van ratificatie naar voren brengen. Zij zal dit om 10.40 uur nog een keer doen in de Expohal op het Centraal Podium.

De Manifestatie wordt afgesloten met een bijdrage van Hannie van Leeuwen als voorzitter van de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Vervolgens wordt de door de Coalitie voor Inclusie opgestelde resolutie overhandigd aan de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Deze resolutie zult u als deelnemer bij uw inschrijving ook ontvangen.

Ondersteuning

Om het iedereen mogelijk te maken om deel te nemen aan de Manifestatie is het volgende geregeld.

  • Bij de themapleinen worden de verschillende onderdelen op een groot bord zowel in tekst als met een pictogram aangegeven.
  • Op het centraal podium is een gebarentaaltolk aanwezig.
  • In congreszaal 2.15 is een schrijftolk aanwezig.
  • Daarnaast zijn er meerdere gebarentaaltolken aanwezig. Hun inzet wordt op de dag zelf nader ingevuld. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij de informatiebalie.
  • Medewerkers van Aveleijn wijzen de weg van de Expohal naar de congreszalen. Zij bedienen ook een aantal liften en zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding.
  • Alle bewakers van de Jaarbeurs beschikken over BHV.
  • Voor de specifieke ondersteuningsvragen (veelal aangegeven bij inschrijving) kunt u terecht bij de informatiebalie.
  • Daarnaast roepen wij iedereen op om gezamenlijk deze dag mogelijk te maken voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe wordt bezoekers bij binnenkomst gevraagd om best buddie te zijn. Daarvoor zijn 100 groene sjaals beschikbaar. Door deze sjaal tijdens de Manifestatie te dragen laat u zien dat anderen een beroep op u kunnen doen.
  • Het pleinprogramma en het congresprogramma worden ingesproken. De ingesproken programma's zijn vanaf maandag te vinden op de website.

Fotograaf en films

Diverse filmploegen van ondermeer Reinaerde, Movisie en Steinmetz|De Compaan, TVz11 en ZetNet zijn actief op de Manifestatie. Daarnaast zijn er twee fotografen aanwezig. Het materiaal is deels voor eigen gebruik deels voor publicaties die er toe bijdragen dat het VN-Verdrag geratificeerd en geïmplementeerd wordt. Op de website vindt u meer informatie over 'mag ik iemand op de openbare weg fotograferen'. Deze uitgangspunten hanteren wij bij het gebruik van het foto- en filmmateriaal.

Twitter

Met Twitteraar Niels Schuddenboom (@shakingtree) in de voorhoede, wordt @cvinclusie actief ingezet op 29 maart. Zowel vanaf de Manifestatie, als live vanuit de debatten en verschillende congressessies. Gebruik #vnw11, #cvinclusie. En laat ons weten wat uw mening is over de onderwerpen die aan de orde komen. De tweets zullen te zien zijn op het scherm bij het centraal podium.

Veiligheid

Omdat er veel mensen aanwezig zijn is het belangrijk voor ons en voor u om zich bewust te zijn van de veiligheid. Wij hebben daar samen met de Jaarbeurs alles aan gedaan. Het Rvarium® en de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving hebben 10 veiligheidstips opgesteld.

Toegangsbewijs

U hebt via de e-mail een toegangsbewijs gekregen. Vergeet deze niet mee te nemen. Hebt u (nog) geen toegangsbewijs ontvangen, dan kan het zijn dat u nog niet betaald heeft. Wilt u dit zelf controleren? Betalen kan door een machtiging in te vullen. Hebt u deze niet meer, dan kunt u deze per e-mail opvragen bij Els Zwart, e.zwart@spectrum-gelderland.nl.

Tot ziens op 29 maart.

Willem De Gooyer,
Coalitie voor Inclusie


www.vnverdragwaarmaken.nl

Het VN verdrag waarmaken op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie/ Manifestatie VN verdrag waarmaken. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.