De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws EXTRA
nr. 18 | september 2011

pdf CoalitieNieuws word-versie


De Coalitie voor Inclusie vraagt uw aandacht voor mensenrechten en het VN verdrag

Van 10 tot 14 oktober 2011 is De Week van de Mensenrechten. De Week van de Mensenrechten is onderdeel van de Europese Week van de lokale democratie van de Raad van Europa, met dit jaar als thema mensenrechten op lokaal niveau. Op verschillende plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd en organisaties gevraagd om een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld in de Gemeente Utrecht worden diverse activiteiten uitgevoerd.

De Coalitie vraagt iedereen een bijdrage te leveren om tijdens deze week het VN Verdrag voor mensen met een beperking en het feit dat dit verdrag nog niet geratificeerd is bekendheid te geven. Dat kan net zo eenvoudig als u dat zelf wilt: Enkele suggesties zijn:

  1. Vraag uw gemeente welke activiteiten zij organiseren in het kader van deze week en of het VN verdrag hier ook aan de orde komt. Stuur hiervoor een kort mailtje naar Burgemeester en Wethouders. (cc eventueel naar de lokale krant) met mogelijke artikelen rondom het VN verdrag bijgevoegd en/of bijgevoegd flyer.
  2. Organiseer zelf een activiteit in uw gemeente of sluit aan bij een activiteit die al georganiseerd wordt en breng daar het VN verdrag naar voren en zoek de publiciteit.
  3. Vertel anderen over deze week en het belang van het VN verdrag. U kunt bijvoorbeeld bijgaande flyer met een eigen oproep weer doorsturen in uw eigen netwerk.
  4. Deel uw standenpunten en activiteiten op Twitter #vnw11 en #mensenrechten. Gebruik ook @cvinclusie hierbij.

Laat ons weten wat u voor activiteiten onderneemt. We plaatsen alle acties in het kader van de Mensenrechtenweek rondom het VN verdrag op de website en zullen retweeten via twitter.

Vn Verdrag waarmakenMeer informatie over het VN verdrag is te vinden in de twee studies die de Coalitie heeft uitgebracht te weten:

  • Tekenen en dan..?! Nu Waarmaken!. Stand van zaken en aanbevelingen voor implementatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • Samen Leren. VN Verdrag bepaalt: Inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen.

Te koop via de website.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.