De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 19 | september 2011

pdf CoalitieNieuws word-versie


Stand van zaken ratificatie VN Verdrag

Het kabinet is nog steeds voornemens om het VN verdrag te ratificeren. Zie de brief van 1 juli 2011 van de staatssecretaris hierover. Daartoe zal eerst een impactanalyse gemaakt worden. Het is nog niet duidelijk door wie die uitgevoerd zal worden. Tegelijkertijd zal de staatssecretaris in november met partijen uit het veld in gesprek gaan over in het ratificatie- en implementatieproces in Nederland van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Naast de Coalitie zijn hiervoor de CG-raad, Platform VG, Platform GGZ en Platform Artikel 19 uitgenodigd. In het ‘Report of the Secretary-General: Status of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol’ staat vermeld dat: “The Netherlands has decided on the ratification of the Convention, which is expected this year”. We zijn benieuwd wat dat nu concreet betekend. Volg ook de discussie op LinkedIn hierover.

Eindverslag campagne Tekenen en dan...?! Nu waarmaken

Vlak voor de zomervakantie verscheen het eindverslag van de Campagne rondom het VN Verdrag. Dit verslag is te downloaden via de website of tegen kopieer- en verzendkosten te bestellen via 030-2363004. Het verslag beschrijft alle activiteiten die in de campagne zijn uitgevoerd te weten de lokale bijeenkomsten, de werkbijeenkomsten en de Manifestatie.

Bijeenkomst met eerste en tweede kamerleden

Een belangrijk onderdeel van de Campagne was het organiseren van een bijeenkomst voor de politiek. De bedoeling was om diverse deskundigen uit Nederland en Europa de kamerleden te laten informeren. Het bleek niet haalbaar deze bijeenkomst voor Prinsjesdag te organiseren. Er wordt gekeken naar een beter moment later dit jaar. Het Revalidatiefonds ondersteunt het uitvoeren van deze bijeenkomst.

'UN STATE Party Conference on the Convention on the Rights of People with Disabilities(CRPD)' in New York

Agnes van Wijnen van Visie in Uitvoering was als enige Nederlander aanwezig bij deze bijeenkomst begin September in New York. Ze doet hiervan verslag op de website.

Publicaties

Publicatie Tekenen en dan? De tijdens de Campagne Tekenen en dan…?! zijn twee studies uitgebracht. In de studie Tekenen en dan..?! is onderzocht in Tekenen en dan…? wat het Verdrag voor effect kan hebben in Nederland en welke regels aangepast moeten worden.

Publicatie samen leren In Samen leren wordt beschreven welke effecten de onderwijsparagraaf van het VN verdrag kan hebben op Nederlandse scholen en de verhouding met de wetsvoorstellen Passend onderwijs.

Beide studies zijn nu via elke boekhandel te verkrijgen!!! Tekenen en dan…? onder ISBN 9789081704212 en Samen leren onder ISBN 9789490870010 worden gezamenlijk geleverd voor € 7.50. zie flyer bijgevoegd.

Week mensenrechten

Van 10 tot 14 oktober 2011 is De Week van de Mensenrechten. De Week van de Mensenrechten is onderdeel van de Europese Week van de lokale democratie van de Raad van Europa, met dit jaar als thema mensenrechten op lokaal niveau. Op verschillende plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd en organisaties gevraagd om een bijdrage te leveren. Laat ons weten wat u voor activiteiten onderneemt. We plaatsen alle acties in het kader van de Mensenrechtenweek rondom het VN verdrag op de website en zullen retweeten via twitter.

Conference on world report on disability and the CBR guidelines in different national and cultural contexts. 28 oktober 2011, Den Haag

DCDD, Disability Studies in Nederland, Enablement and Liliane Foundation organiseren een conferentie over het ‘World report on disability and the new CBR guidelines’ (3,5 MB). Meer informatie op: www.disabilitystudies.nl


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.