De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 2 | 17-12-2007

pdf-versie
aanmelden
afmelden


COALITIE VOOR INCLUSIE

Foto startbijeenkomstEr zijn ruim 200 mensen betrokken bij de Coalitie voor Inclusie. Na de eerste verkenningen is het nu tijd om concrete acties te ontwikkelen. De Initiatiefgroep van de Coalitie heeft hier de afgelopen tijd verder aan gewerkt. Daarnaast is er met veel mensen gesproken over hoe we het beste verder kunnen gaan. In dit tweede exemplaar van het CoalitieNieuws wordt u hierover verder geïnformeerd.


BRAINSTORMBIJEENKOMST

Op 12 februari 2008 zal de Initiatiefgroep met een kleine groep betrokkenen de uitwerking van de plannen verder handen en voeten geven tijdens een brainstormbijeenkomst. Als u hier aan bij wilt dragen kunt u dat melden via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. Brainstormbijeenkomst. De bijeenkomst is van 15.30-19.30 uur in Amersfoort.

STICHTING COALITIE VOOR INCLUSIE

De Initiatiefgroep is bezig een Stichting Coalitie voor Inclusie op te richten. Stichting fungeert als postbus, draagt zorg voor de randvoorwaarden en spreekt netwerken aan om de Coalitie te versterken en te verbreden. Het bestuur werkt op afstand en heeft een adviserende functie. We zoeken voor het bestuur mensen met visie die een breed netwerk hebben en dat actief in willen zetten. Belangstelling? Of kent u mensen die benaderd kunnen worden? Mail naar: info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. bestuur Coalitie voor Inclusie.

INITIATIEFRAAD

foto weVoor de inhoudelijke uitwerking van de missie van de Coalitie voor Inclusie zal een InitiatiefRaad gevormd worden. Deze InitiatiefRaad is verantwoordelijk voor de activiteiten die uitgevoerd worden onder de vlag van de Coalitie. Zij bewaakt de inhoud, kiest de onderwerpen en nodigt mensen uit om die lokale initiatieven te ondersteunen. Ze verbindt deze aan andere ontwikkelingen en plannen. Belangstelling? Of kent u mensen die benaderd kunnen worden? Mail naar: info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. InitiatiefRaad Coalitie voor Inclusie.

ACTIVITEITEN

In plaats van de grootschalige landelijke Manifestatie is er voor gekozen om in het voorjaar van 2008 twee of drie kleinschalige activiteiten te organiseren die lokaal en laagdrempelig zijn. Zij zijn gericht op ontmoeting, bieden gelegenheid tot het creëren van actie en zullen netwerken mobiliseren. De opzet is vernieuwend. Er wordt veel informatie gegeven over actuele onderwerpen die met inclusie te maken hebben. Per activiteit wordt een vorm bepaald (debat, manifestatie, publicatie, feest) en wordt een begeleidingsgroep gevormd.

INCLUSIE OP DE AGENDA

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Coalitie voor Inclusie is het tot stand brengen van positieve verbindingen tussen mensen, organisaties, ideeën en initiatieven onder het motto ‘Zet Inclusie op de Agenda’. Hieronder een paar van de oproepen en initiatieven waar u een bijdrage aan kunt leveren: foto agenda
Jeroen wil vanuit het Ouderplatform HavoPlus een relatienetwerk rondom welkom onderwijs initiëren in Noord Nederland.
Sierk wil goede inclusiepraktijken letterlijk in beeld brengen (korte filmpjes). Hij zoekt voorbeelden én mensen die hieraan mee willen werken.
José wil met de aanbevelingen uit het Manifest van de Coalitie rondom onderwijs en het plan over Passend Onderwijs aan de slag met andere gelijkgezinden.
Willem heeft beeldmateriaal vanuit het project ‘Ik en de Samenleving, de Samenleving en ik’ wat hij wil gebruiken voor een promotiefilm. Hij zoekt mensen die dit kunnen doen en hulpbronnen en mensen om activiteiten verder te brengen.
Patty en Marty roepen mensen op om een voorbeeld te zijn voor anderen en een nieuwe wending te geven aan het ondersteunen en zorgen voor kwetsbare mensen. Ze organiseren hiervoor een bijeenkomst op 20 januari 2008.

Lees meer over deze initiatieven en de initiatieven die via de website zijn binnengekomen. Op de InitiatievenPagina kunt u zelf een oproep plaatsen of een Initiatief indienen via het formulier. Uw initiatief wordt dan op het forum geplaatst.

FORUM OP DE WEBSITE

De Coalitie voor Inclusie staat of valt met actie nemen. Daarom worden de initiatieven en oproepen op het Forum geplaatst. Op deze plek kunt u direct reageren en uw bijdrage leveren.
Als u een bijdrage aan een initiatief of een reactie op een oproep wilt leveren, kunt u zich aanmelden als gebruiker van het forum en een bericht of reactie plaatsen. Als u op het forum een discussie start of onderwerp/initiatief indient, dient dit vanuit een positieve manier m.b.t. het realiseren van een inclusieve samenleving en oplossingsgericht zijn.

HYVESGROEP COALITIE VOOR INCLUSIE

logo Hyves Sinds kort is er ook op Hyves een groep rondom de Coalitie voor Inclusie gevormd: http://coalitievoorinclusie.hyves.nl. Er zijn nu 17 mensen bij betrokken.

BANNER COALITIE VOOR INCLUSIE

Op de website is een mogelijkheid om een banner te downloaden met het logo van de Coalitie voor Inclusie. Plaats die op uw eigen site om het initiatief verder te brengen!