De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 22 | april 2013

pdf CoalitieNieuws word-versie


Bijeenkomst VN Verdrag Woerden

Op 22 maart hield de Coalitie een achterbanconsultatie over het VN verdrag. Meer dan 80 mensen kwamen bijeen in Woerden om met elkaar te praten over het VN verdrag en de onderwerpen die daar mee te maken hadden. Belangrijkste speerpunten met betrekking tot de implementatie van het VN verdrag die uit de bijeenkomst naar voren kwamen zijn:

 1. Toegankelijkheid in brede zin
 2. Bewustwording in de samenleving
 3. Informatievoorzienig en met elkaar in contact komen
 4. Meer bekendheid geven over wat er nodig is zodat iedereen mee kan doen.
 5. Aantonen dat exclusiviteit duurder is.

bijeenkomst 22-3-2013

Lees hier de impressie van de bijeenkomst. Op de website zijn de tweets en foto’s te vinden. De uitkomsten van de groepen worden door het bestuur meegenomen en omgewerkt naar acties. Hierover volgt later meer informatie.

Werkbijeenkomsten VN verdrag om de Hoek

De maanden april en mei staan in het teken van het project VN Om de Hoek, participeren is een werkwoord. De aftrap werd dinsdag 9 april gedaan in de Provincie Overijssel door de werkbijeenkomst in het Provinciehuis in Zwolle. Meer dan 100 mensen namen deel.

werkbijeenkomst zwolle

De wethouders Nelleke Vedelaar (Gemeente Zwolle) en Hans Bekke (Gemeente Wierden) ratificeerden op symbolische wijze het VN verdrag. Daarmee gaven ze aan dat zij in hun gemeentelijke beleid en regelgeving mensenrechten en fundamentele vrijheden van mensen met een beperking, zoals neergelegd in het VN verdrag, op voet van gelijkheid zullen beschermen, bevorderen en waarborgen.

ratificatie zwolle

De tweede werkbijeenkomst is donderdag 11 april in Middelburg gehouden. Een impressie van de dag is hier te vinden. Ook op deze werkbijeenkomst werd een motie ingediend door Klaverblad Zeeland bij alle Zeeuwse gemeenten.

motie
Motie

Meer weten over de werkbijeenkomsten en of er een in uw buurt wordt georganiseerd? Kijk dan op de website www.vnverdragwaarmaken.nl onder regionale bijeenkomsten.

Donateurschap

Sinds 1 april is het mogelijk om donateur te worden van de Coalitie voor Inclusie. Als donateur ben je lid van het netwerk van de Coalitie en zijn onder andere de volgende zaken in je voordeel:

 • Vermelding op de website www.coalitievoorinclusie.nl van je organisatie/naam en logo inclusief website.
 • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten.
 • Attendering op belangrijke ontwikkelingen, uitkomsten overleggen etc. Deze worden sneller dan de standaard nieuwsbrief verspreid.
Lees hier meer over de mogelijkheden en voordelen.

VN Vertelpunt

De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen die met een handicap in Nederland leven. Door naar de verhalen en ervaringen te luisteren brengen we in kaart welke belemmeringen mensen met een beperking ervaren in onze maatschappij, maar ook wat er goed gaat. Zo weten we waar aan moet worden gewerkt zodat iedereen een leven kan leiden zoals bij haar of hem past.

 • Wat maakt u mee in het dagelijks leven?
 • Kunt u leven zoals u wilt, en uw eigen beslissingen nemen?
 • Kunt u de dingen doen waar u goed in bent?
 • Zijn er situaties of mensen waardoor u wordt gehinderd?
 • Kunt u gaan en staan waar u wilt?

Dit vertelpunt is speciaal ontwikkeld om te kunnen luisteren naar uw verhalen. U kunt meerdere verhalen invoeren als u wilt. Het mag ook een verhaal zijn van iemand die u kent. Het invullen kost 5 minuten. Het Vertelpunt wordt de komende tijd nog toegankelijker gemaakt en verder aangepast.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.