De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 23 | mei 2013

pdf CoalitieNieuws word-versie


VN verdrag om de Hoek: terugblik

De eerste serie bijeenkomsten van het project VN Verdrag om de Hoek zijn nu geweest. In de Provincies Overijssel, Zeeland, Friesland, Gelderland, LimburgNoord-Brabant en Zuid Holland zijn nu bijeenkomsten geweest. Door 5 wethouders is in twee provincies het VN verdrag symbolisch geratificeerd!!! Het gaat om de wethouders van Zwolle, Wierden, Rucphen, Bernheze en Vught.

ratificatie
Ratificatie

We hopen dat deze activiteiten ook andere gemeenten zullen inspireren om het VN verdrag te gaan uitvoeren! In Zeeland is een motie aangenomen met verzoek aan gemeenten om VN verdrag uit te voeren.

motie
Motie

In Friesland en Gelderland werden ambassadeurs op pad gestuurd om het VN verdrag breder bekend te maken.

spin-logo
Ambassadeurs Gelderland

Meer informatie is per provincie te vinden op de website: http://www.vnverdragwaarmaken.nl/regionale-bijeenkomsten. Hier zullen ook vervolgactiviteiten die in de provincies opgestart zijn of worden vermeld worden.

VN verdrag om de Hoek: vooruitblik

In de maand mei zullen er nog meer bijeenkomsten rondom VN Verdrag om de Hoek plaats vinden in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Utrecht. Volg de website www.vnverdragwaarmaken.nl  en/of twitter (@cvinclusie) voor de laatste berichten hierover. We hopen in september de werkbijeenkomsten af te kunnen sluiten met een landelijke bijeenkomst in Den Haag. Of dat door kan gaan hoort u zo spoedig mogelijk.

VN Vertelpunt

De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen die met een handicap in Nederland leven. Door naar u te luisteren brengen we in kaart waar mensen met een handicap moeite mee hebben in onze maatschappij. Zo kunnen we duidelijk krijgen wat goed gaat en waar aan moet worden gewerkt, zodat iedereen kan leven zoals bij haar of hem past. Daarom hebben we het VN Vertelpunt ingericht. Dit is een online monitor waarin verhalen en ervaringen worden verzameld. Bijvoorbeeld:

  • Wat maakt u mee in het dagelijks leven?
  • Kunt u leven zoals u wilt, en uw eigen beslissingen nemen?
  • Kunt u de dingen doen waar u goed in bent?
  • Zijn er situaties of mensen waardoor u wordt gehinderd?
  • Kunt u gaan en staan waar u wilt?

Dit vertelpunt is speciaal ontwikkeld om te kunnen luisteren naar uw verhalen. U kunt meerdere verhalen invoeren als u wilt. Het mag ook een verhaal zijn van iemand die u kent. Meer informatie over de achterliggende techniek kunt u vinden op www.grootschaligluisteren.nl

Donateurs

In de vorige nieuwsbrief introduceerden we het donateurschap van de Coalitie. Daar kwamen veel positieve reacties op. Daar zijn we blij mee. Deze maand gaan we allen donateuraanmeldingen verwerken en ontvangen de donateurs een welkomstbericht. Mocht u nog geen donateur geworden zijn dan kan dat heel makkelijk. Meer lezen over donateur worden dat kan op de website.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.