De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 24 | juni 2013

pdf CoalitieNieuws word-versie


Werkbijeenkomsten VN Om de Hoek

In de afgelopen maanden zijn er 16 werkbijeenkomsten binnen het project VN om de Hoek gerealiseerd. In elke provincie minimaal 1 en in sommige zelfs 4. Meer dan 1000 mensen namen deel aan de bijeenkomsten. En in grote variatie door deelname van mensen met een beperking, belangenorganisaties, vertegenwoordigers van gemeenten, wmo-raden, zorgorganisaties, werkgevers, onderwijsorganisaties, antidiscriminatiebureau’s etc. Daarnaast zijn er diverse filmverslagen gemaakt, is er veel getwitterd, informatie gedeeld, ambassadeurs gevonden en vervolgactiviteiten gepland.

U kunt op de website alle informatie van de werkbijeenkomsten vinden, gerangschikt naar provincie. Na de zomer zal er een volledig verslag beschikbaar gemaakt worden.

foto's Vn om de hoek

Landelijke bijeenkomst VN Verdrag 27 september 2013

De Coalitie vindt het belangrijk om de uitkomsten van het project VN verdrag om de Hoek te koppelen aan de landelijke voortgang van de ratificatie en implementatie van het VN verdrag. Daarom is op vrijdag 27 september een landelijke bijeenkomst in de maak in Den Haag. Naast kennis uitwisseling, presentatie van lokale initiatieven, een expertmeeting van fondsen en informatie over de uitkomsten en ervaringen binnen de lokale werkbijeenkomsten zal de Staatssecretaris van VWS de Gouden Mensenrechtenprokkel uitreiken. Binnenkort meer informatie hierover via een vooraankondiging.

Ervaringen over meedoen met een beperking: VN Vertelpunt

De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen met een handicap die in Nederland leven. Door naar u te luisteren brengen we in kaart waar u wel of niet kunt meedoen. Zo kunnen we duidelijk krijgen wat goed gaat en waar aan moet worden gewerkt, zodat iedereen kan leven zoals bij haar of hem past. Dat is belangrijk omdat het VN verdrag voor rechten van mensen met een handicap zegt dat iedereen mee moet kunnen doen. Dus vul zoveel mogelijk verhalen en ervaringen in. Het kost maar 5 minuten. Deel ook het Vertelpunt met uw achterban, binnen uw organisatie. Op bijeenkomsten, in verslagen zodat we zoveel mogelijk verhalen ophalen. Dit is belangrijk ook in het overleg met het Ministerie en andere organisaties over het VN verdrag.

Donateurs

Al meer dan 40 mensen, initiatieven en organisaties zijn donateur geworden van de Coalitie voor Inclusie. Hun profielen ziet u hier. Hiermee kunnen ze beroep doen op een aantal voordelen. Ook interesse? Kijk op de website.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.