De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 25 | september 2013

pdf CoalitieNieuws word-versie


VN Vertelpunt

Laat horen wat uw ervaringen zijn om mee te kunnen doen in de samenleving!

vnvertelpunt

Het VN vertelpunt is gemaakt om verhalen van allerlei mensen te verzamelen die gaan over wel of niet mee kunnen doen in de samenleving.

  • Wat maakt u mee in het dagelijks leven?
  • Kunt u leven zoals u wilt, en uw eigen beslissingen nemen?
  • Kunt u de dingen doen waar u goed in bent?
  • Zijn er situaties of mensen waardoor u wordt gehinderd?
  • Kunt u gaan en staan waar u wilt?

Het VN verdrag regelt dat iedereen ongeacht zijn beperking mee moet kunnen doen. Dat is in Nederland nog niet altijd goed geregeld bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid van de samenleving, werk, onderwijs, voldoende financiële zekerheid etc. Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen en verhalen waar het wel lukt om mee te doen. Die willen we ook horen.

Grootschalig Luisteren

Van alle verhalen die ingevoerd worden kunnen we leren door het gebruik van grootschalig luisteren. Met Grootschalig Luisteren bedoelen we: het verzamelen en analyseren van ervaringsverhalen om te begrijpen wat er speelt in gecompliceerde situaties zodat we kunnen werken aan verbetering.

Mensen delen kennis en ervaringen met elkaar door verhalen te vertellen. 'Grootschalig Luisteren' maakt gebruik van deze gewoonte en bundelt de verhalen van grote groepen individuele mensen. Daardoor is het mogelijk om hun ervaringen met bijvoorbeeld de WMO, zeggenschap, inclusie, toegankelijkheid van de samenleving, te horen, te volgen en te analyseren. De verhalenverteller bepaalt zelf wat hij/zij wil vertellen en welke onderwerpen belangrijk zijn. Lees meer hierover op de website www.grootschaligluisteren.nl en in het artikel dat recent in Markant verscheen.

Deel uw verhaal of ervaring over meedoen in de samenleving

De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen met een handicap die in Nederland leven. Door naar u te luisteren brengen we in kaart waar u wel of niet kunt meedoen. Zo kunnen we duidelijk krijgen wat goed gaat en waar aan moet worden gewerkt, zodat iedereen kan leven zoals bij haar of hem past.

De eerste 100 verhalen zijn al ingevoerd. De komende tijd willen we dit aantal gaan verdubbelen en voor 1 oktober 250 verhalen verzamelen. Het Vertelpunt is speciaal ontwikkeld om te kunnen luisteren naar uw verhalen en ervaringen. U kunt meerdere verhalen invoeren als u wilt en het kost maar 5 minuten. www.vnverdragwaarmaken.nl

Kijk bij de teller van de week naar een impressie van wat er gedeeld wordt op het Vertelpunt www.vnverdragwaarmaken.nl/actueel/406-vn-vertelpunt

Mensen vertelden de afgelopen week op het Vertelpunt over de toegang van het toilet voor iemand in een rolstoel bij het CBR en gemeentehuizen. Over de moeite die moet worden gedaan bij een sportvereniging om een proefles te krijgen voor mensen met een handicap. Over de druk die op mantelzorgers rust qua zorg en op sociaal en financieel vlak. En over de moeite die mensen hebben om de juiste diagnose gesteld te krijgen en de juiste hulp te krijgen voor mensen met een chronische ziekte.

Wilt u de banner van het VN vertelpunt op uw website plaatsen laat het ons weten via info@vnverdragwaarmaken.nl

Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag NU Samen Waarmaken

Het VN vertelpunt is ook aanwezig op de Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag NU Samen Waarmaken in Den Haag op 27 september 2013. Zowel met laptops en iPads waarop verhalen ingevoerd kunnen worden, als via een Verhalentafel waar live verhalen gedeeld worden door bezoekers.

De Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag Waarmaken NU zit vol met 300 bezoekers. Mocht u nog interesse hebben om deel te nemen dan kunt u een e-mail sturen naar info@vnverdragwaarmaken.nl o.v.v wachtlijst. U hoort dan kort van tevoren of u aanwezig kunt zijn.

De werkbijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van verschillende fondsen en organisaties.

vws gemeente den haag nsgk vsb fonds fonds nutsohra fonds versrtandelijk gehandicapten stichting doen revalidatiefonds

Reactie wetsvoorstellen ratificatie

De Coalitie heeft een uitgebreide reactie gegeven op de wetsvoorstellen met betrekking tot de ratificatie van het VN verdrag. U leest deze reacties hier.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.