De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 26 | oktober 2013

pdf CoalitieNieuws word-versie


Landelijke Werkbijeenkomst

De Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag NU Samen Waarmaken van vrijdag 27 september 2013 was een groot succes. Meer dan 300 mensen uit het hele land namen deel om zich te laten informeren, verbindingen te leggen en met elkaar te onderzoeken hoe het VN verdrag al waargemaakt kan worden en wat daarbij van belang is. Tijdens de bijeenkomst stond het verbinden van lokale en landelijke ontwikkelingen centraal, waarbij de uitkomsten van het project VN verdrag om de Hoek een belangrijke rol speelden.

Logo werkbijeenkomst NU Waarmaken

Livestream

Voor wie de bijeenkomst niet kon bijwonen: tot 27 oktober is de livestream opname die van de bijeenkomst is gemaakt nog te bekijken. De livestream is te zien door het invoeren van gebruikersnaam vnverdrag en wachtwoord 27092013.

Tweets

Van alle tweets die tijdens de bijeenkomst met de hashtag #VNnuw zijn getwitterd is een overzicht gemaakt. De hashtag zal ook de komende tijd gebruikt worden om nieuws over het VN verdrag via twitter met de wereld te delen.

tweets 27092013

Bijdrage Theresia Degener

Professor Theresia Degener gaf in vogelvlucht een overzicht van wat belangrijk is met betrekking tot het VN verdrag, dit onder de titel "Convention on the Rights of Persons with Disabilities, implementation of a unique treaty". Ze benadrukte de omslag die er nodig is in de samenleving. Download de presentatie en bekijk de foto's. Wil je haar lezing nog een keer bekijken, hier is de link naar het filmpje.

Theresia Degener
Theresia Degener

Verdrag om de Hoek

Projectleider Agnes van Wijnen gaf in het kort weer hoe het project VN verdrag om de Hoek heeft bijgedragen aan het waarmaken van het VN verdrag op lokaal niveau. Door het organiseren van 16 werkbijeenkomsten door het hele land heen, is een mooie eerste stap gezet om lokaal mensen en organisaties bewust te maken van het belang en de noodzaak van het VN verdrag. Vijf gemeentes ratificeerden het VN verdrag en beloofden in al hun beleid het VN Verdrag mee te nemen. Bewustwording en kennis over het VN verdrag bevorderen blijft een belangrijk speerpunt.

Agnes van Wijnen
Agnes van Wijnen

Eigen Regie

Margit van Hoeve van de Initiatiefgroep Eigen Regie en Jolijn Santegoeds van stichting Mindrights spraken over het belang van eigen regie en zeggenschap als peilers van het VN verdrag.

eigen regie op werkbijeenkomst
Jolijn Santegoeds en Margit van Hoeve

Lokale implementatie VN verdrag

Theo de Putter en Victor Everhardt
Theo de Putter en Victor Everhardt

De wethouders Theo de Putter (Wierden) en Victor Everhardt (Utrecht) vertelden over hoe zij het VN verdrag al waarmaken in hun gemeenten.

VN Vertelpunt

Hester Rippen vertelde over de mogelijkheden van het VN vertelpunt waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe manier om informatie verzamelen: grootschalig luisteren.

Hester Rippen
Hester Rippen

Het Vertelpunt was ook live aanwezig op de bijeenkomst. Veel mensen hebben een verhaal ingevoerd op de laptop/iPad of deelgenomen aan een verhalentafel, waarin allerlei verhalen over meedoen in de samenleving werden gedeeld.

vertelpunt
Het VN Vertelpunt

Het is nog steeds mogelijk verhalen in te voeren in het VN vertelpunt. Zijn er gebeurtenissen waarin u belemmeringen of kansen ervaart over meedoen in de samenleving, laat het ons weten.

Speech Staatssecretaris van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn, van het Ministerie van VWS, hield een speech over de stand van zaken rondom het VN verdrag en de plannen om de gemeenten meer verantwoordelijkheden te geven. U kunt hier de speech bekijken.

Staatssecretaris van Rijn
Staatssecretaris van Rijn

Vervolgens reikte hij de Gouden Mensenrechten Prokkel uit aan het initiatief van de LFB in Zeeland. Hier kunt u het filmpje van deze uitreiking bekijken.

Uitreiking gouden mensenrechten prokkel
Uitreiking Gouden Mensenrechten Prokkel

Bijdrage Gemeente Den Haag

De gemeente den Haag sloot het plenaire gedeelte af met een bijdrage van wethouder Rabin Baldewsingh. Hier kunt u het filmpje van zijn toespraak zien.

Rabin Baldewsingh
Rabin Baldewsingh

Inzet van fondsen

Zes betrokken fondsen ( VSBfonds, NSGK, Fonds Nuts Ohra, Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Fonds 1818) namen in de ochtend deel aan een workshop met Theresia Degener en het Duitse Fonds Aktion Mensch.
Dit fonds stelt al heel lang inclusie en het VN verdrag centraal in al haar werkzaamheden. Naast het financieren van projecten die bijdragen aan inclusie, is Aktion Mensch zelf heel actief met positieve beeldvorming en het vergroten van bewustzijn over het VN verdrag en mensenrechten in Duitsland. Ook steunt zij de Duitse organisaties van mensen met een beperking bij hun rol in de realisatie en monitoring van het VN Verdrag. De reacties op de workshop waren heel positief. De fondsen gaan de komende tijd met elkaar kijken hoe ze hier in Nederland mee aan de slag willen gaan.

Aktion Mensch

In het plenaire gedeelte vertelde mw. Christina Marx over de werkzaamheden van Aktion Mensch en dhr. Joost van Lanschot, directeur VSBfonds over zijn plannen om meedoen mogelijk te maken.

Joost van Lanschot en Christina Marx
Joost van Lanschot en Christina Marx

Vervolgens waren VSBfonds, NSGK, Fonds Nuts Ohra, Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Stichting Doen ’s middags beschikbaar voor de pitches van 22 initiatieven uit het hele land die het VN verdrag waar willen gaan maken. Voorafgaand aan de pitches werden alle initiatieven gefilmd met een korte intro van hun initiatief.

VN routeplanner

Tijdens een aparte bijeenkomst voor gemeenten werd de VN routeplanner gepresenteerd. Deze routeplanner die gemeenten op weg wil helpen het VN verdrag waar te maken, werd ontwikkeld tijdens het project VN Verdrag om de Hoek. De website www.vnrouteplanner.nl zal binnenkort verder gevuld worden met materiaal dat gemeenten kan helpen om het VN verdrag te realiseren in haar beleid en praktijk.
vn routeplanner

Amnesty International, Lokaal Netwerk Mensenrechten, bracht de deelnemers aan de bijeenkomst voor gemeenten aan het denken over de rechten die mensen hebben, door een mensenrechtenbril op te zetten.

Amnesty

De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door de bijdrage van het Ministerie van VWS, de gemeente den Haag en verschillende fondsen.

vws gemeente den haag nsgk vsb fonds fonds nutsohra fonds versrtandelijk gehandicapten stichting doen revalidatiefonds

Meer weten over het VN verdrag, kijk op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op twitter @cvinclusie


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.