De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 27 | februari 2014

pdf CoalitieNieuws word-versie


VN verdrag

Ook in het nieuwe jaar zal de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking centraal staan in het werk van de Coalitie voor Inclusie. De verwachting is dat de wetsvoorstellen rondom de ratificatie nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaan. Afhankelijk van hoe snel dat gaat kunnen we iets zeggen over wanneer de ratificatie plaats zal vinden. Het Ministerie van VWS heeft op 23 januari een bijeenkomst georganiseerd waarin ze met stakeholders heeft verkend hoe een plan van aanpak rondom implementatie het beste kan worden opgesteld. Om nog sterker te staan in het proces van implementatie dat straks zal plaats vinden werkt de Coalitie samen met andere belangrijke partijen in de belangenbehartiging van mensen met een beperking. We noemen deze samenwerking met Ieder(in), LPGGZ, Per Saldo en LFB de Alliantie Implementatie VN Verdrag. Hierover volgt in het volgende Coalitienieuws meer informatie.

Verdrag om de Hoek

Vorig jaar hebben we middels het project Verdrag om de Hoek uitgebreid aandacht besteed aan het VN verdrag. In 16 bijeenkomsten maakten we het verdrag en het belang ervan bekend bij veel lokale stakeholders. Meer dan 1000 mensen namen deel aan de bijeenkomsten. Binnen het project zijn veel materialen ontwikkeld en is het VN Vertelpunt ontwikkeld. Er is lokaal veel op gang gebracht. We horen het graag van u als er ontwikkelingen zijn die voor het VN verdrag van belang zijn via info@coalitievoorinclusie.nl. Het project VN Verdrag om de Hoek is nu afgerond, het verslag vindt u hier. Het verslag van de Landelijke Werkbijeenkomst VN verdrag Waarmaken is hier te vinden.

Nederland_met_provincies Friesland Utrecht Zuid-Holland Gelderland Noord-Brabant Zeeland Limburg Drenthe Overijssel Flevoland Noord-Holland Groningen

Donateurs

Op donderdag 6 februari kwamen zo'n 15 donateurs bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen met het bestuur van de Coalitie voor Inclusie. Er werd informatie gedeeld over de strategie rondom de implementatie van het VN verdrag en de werking van het VN vertelpunt. Er zijn nu 55 donateurs. Daar zijn we heel blij mee. Als donateur geniet u voordelen en steunt u het werk van de Coalitie voor Inclusie.

  • Voordelen zijn o.a. vermelding op de website www.coalitievoorinclusie.nl van organisatie/naam en logo inclusief website.
  • Mogelijkheid om uw profiel in te vullen en zichtbaar te maken op de website en zo te laten zien waar u een bijdrage levert aan de missie van de Coalitie.
  • Recht om het logo/banner van de Coalitie op uw eigen website te voeren, waarmee u aangeeft te werken aan een inclusieve samenleving en het VN verdrag als basis te nemen voor uw werk.
  • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten.
  • Toegang tot de consultatieve bijeenkomst die minimaal eenmaal per jaar wordt georganiseerd.
  • Voorrang bij andere activiteiten die georganiseerd worden.
  • Attendering op belangrijke ontwikkelingen, uitkomsten overleggen etc. Deze worden sneller dan de standaard nieuwsbrief verspreid.

Wilt u ook donateur worden dat kan al vanaf €1.

Netwerkbijeenkomst 27 maart 2014

Op donderdagmiddag 27 maart organiseert de Coalitie voor Inclusie een netwerkbijeenkomst rondom het thema: Participeren en meedoen! Initiatiefnemer is de academie voor Zelfstandigheid/AKA Noord Veluwe. Margreet van der Werf (projectleider) verzorgt de presentatie. Wilt u rondom het thema participatie en meedoen ook een presentatie te verzorgen dan is dat mogelijk door een e-mail met korte beschrijving van uw onderwerp aan ons te sturen info@coalitievoorinclusie.nl
U vindt meer informatie in de bijgevoegde flyer.

VN Vertelpunt nieuw jasje

vn vertelpunt

Het VN vertelpunt, vorig jaar ontwikkeld als onderdeel van het project VN verdrag om de hoek, is in een nieuw jasje gestoken. Met een vernieuwde website www.vnvertelpunt.nl en ambassadeurs die regelmatig ervaringen inleveren en op bijeenkomsten verzamelen, wordt het instrument actiever ingezet. Het VN vertelpunt is een instrument dat verschillende doelen kent. Op de eerste plaats verzamelt het vertelpunt concrete dagelijkse ervaringen van mensen met een beperking. Ging de reis met openbaar vervoer vorige week naar Utrecht makkelijk of was er een probleem? Wat maakte iemand mee bij het solliciteren? Een tweede doel is de verhalen bruikbaar te maken voor beleidsanalyse. Ieder die een ervaring invult, merkt dat er vervolgvragen worden gesteld. Een eerste rapportage van de 160 ingevoerde verhalen is gemaakt en hier te lezen.

We zijn nu aan het onderzoeken op welke manier we meer massa kunnen maken en hoe we dus op een makkelijke manier meer ervaringen kunnen verzamelen. Zo is er een papieren versie gemaakt van de vragen in het VN vertelpunt zodat we op bijeenkomsten niet alleen digitaal maar ook op papier kunnen verzamelen. Daarnaast willen we gaan werken met mensen die regelmatig hun ervaringen invoeren op het Vertelpunt en daarmee laten zien wat de stand van zaken is. Bent u geïnteresseerd om hieraan mee te werken laat het weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. VN vertelpunt. Ook als u binnenkort bijeenkomsten organiseert en hier het Vertelpunt graag live aanwezig wilt hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Lees meer over de mogelijkheden en de achtergrond van het VN vertelpunt in bijgevoegde flyer.

InclusieF gaat voor inclusief beleid in Friesland

De Coalitie voor Inclusie haakt aan bij het Netwerk InclusieF in de provincie Friesland. De missie luidt "Friesland drempelvrij". Aangezet door de werkbijeenkomst VN Verdrag om de hoek in april 2013 in Heerenveen, geeft Zorgbelang Fryslân het netwerk "InclusieF" een nieuwe impuls. In netwerkverband werken maatschappelijke organisaties in Friesland samen aan inclusie in de provincie. InclusieF staat open voor partijen die een provincie zonder "drempels" voorstaan en daar een actieve bijdrage aan willen leveren. Zo maken Mee Friesland, het centrum voor wereldburgerschap Tûmba, Sport Fyslân en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) deel uit van het netwerk.
We horen graag van betrokkenen uit Friesland of ze geïnteresseerd zijn om ontwikkelingen te volgen. Graag bericht aan jeroen.veltheer@zylt.nl. Meer informatie is hier te vinden.

Websites

De websites www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl bestaan nu een aantal jaren. Ze zijn in de tijd van weinig budget op de meest makkelijke manier gebouwd. In de komende periode gaan we de sites in een moderner en meer toegankelijk jasje steken. Dankzij de bijdragen van de donateurs kan dit ook. We verwachten in de loop van dit voorjaar in ieder geval de website www.vnverdragwaarmaken.nl aangepast te hebben. De coalitiesite volgt dan in het najaar.

Meer weten over het VN verdrag, kijk op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op twitter @cvinclusie


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.