De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
Netwerkbijeenkomst De Inclusieve Stad
nr. 28 | juli 2014

pdf CoalitieNieuws word-versie


Netwerkbijeenkomst De Inclusieve Stad

De wandeling voerde bezoekers langs speciale woonprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking, voor ouderen uit Indonesië, voor oudere inwoners met dementie en voor mensen met schizofrenie. Dat maakte dat mensen snel met elkaar in gesprek gingen over de uitdaging bij inclusie. Ergens als groep gaan wonen, al is het midden in de wijk, betekent niet dat er vanzelf goede contacten en inclusieve activiteiten in de wijk ontstaan. Veel meer is nodig, beaamden ook de Almeerse activisten die de woonprojecten mogelijk hadden gemaakt.
In drie presentaties werd over juist dat aspect veel informatie gegeven. Drie praktische instrumenten kwamen aan bod. Op de eerste plaats een presentatie over Sociale Rol Versterking van stichting Perspectief waarmee is bereikt dat mensen met ernstige beperkingen zelfstandig wonen en een maatschappelijke rol gaan vervullen.
Erna kwam het project “Kan ik binnenkomen” waarmee jongeren met een handicap en VMBO- scholieren samenwerken bij onderzoek naar toegankelijkheid in hun wijk. En tenslotte een presentatie van de ervaringen van het Utrechtse Bewonersnetwerk U Onbeperkt dat zelfstandig leven bevordert en mensen bij elkaar brengt die hieraan lokaal willen werken.
De wijkwandeling bracht aan het licht dat de fysieke toegankelijkheid in de nieuwe wijk pover is met te hoge stoepranden, te weinig en niet goed ingerichte (te smal) parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. De ontoegankelijke bushaltes zijn inmiddels aangepast dus er wordt wel gereageerd op wijkklachten. Ook heeft de woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking inmiddels contacten gelegd met de wijkagent en is een kruispunt veiliger gemaakt. De netwerkmiddag werd gehouden in een buurtcafé dat mede gerund wordt door mensen die door een psychische aandoening gemarginaliseerd raakten en zo weer een gewaardeerde sociale rol vervullen.

> Terug naar de nieuwsbrief

Meer weten over het VN verdrag, kijk op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op twitter @cvinclusie


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.