De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 28 | juli 2014

pdf CoalitieNieuws word-versie


VN panels in positie

Op 1 juni 2014 startte de Coalitie voor Inclusie met het project VN panels in positie. Het VN Verdrag legt verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving niet alleen bij de overheid en het bedrijfsleven, maar ook bij de mensen (met beperkingen) zelf. Eigen kracht stimuleren is een wezenlijk element van de verschillende transities in de zorg die Nederland heeft ingezet. Het VN Verdrag legt daarvoor het fundament en geeft daarmee richting aan ontwikkelingen. In dit project wordt op drie plaatsen in Noord-Nederland geëxperimenteerd met de Algemene Verplichting no. 3 uit het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking: “Bij de ontwikkeling en implementatie van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap.”

PANEL

Gezocht: Gemeenten waar draagvlak is om te experimenten met een VN panel. Interesse en tips graag melden bij de projectleiding. Het maakt niet uit waar de drive vandaan komt: het bedrijfsleven, een belangenorganisatie, mensen zelf of een gemeente (ambtelijk apparaat, B&W, gemeenteraad, Wmo adviesraad, ...). Lees het plan voor meer informatie.

1001 Ambassadeurs VN Verdrag

Er zijn nu 57 mensen die zich als VN Ambassadeur aangemeld hebben bij de Coalitie verdeeld over Nederland [screenshot kaart website invoegen] . Daar zijn we heel blij mee. De ambassadeurs willen Nederland bewust maken van het bestaan van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Ambassadeurs hebben kennis van het VN Verdrag. Basaal of meer diepgaand, dat verschilt per ambassadeur. Het zijn zowel mensen met als zonder beperking. Iedere ambassadeur bepaalt zelf wat hij/zij kan en wil bijdragen en de condities waaronder hij optreedt.

Een voorbeeld: in de gemeente Tynaarlo hebben drie raadsfracties de suggestie van één van onze ambassadeurs opgepakt om van het VN Verdrag een serieus agendapunt te maken. Eén brief, enkele raadsleden aan de jas trekken en een gesprek, meer was hier niet voor nodig.

Wil je ook ambassadeur worden? Aanmelden kan via deze link.

VN-Verdrag stand van zaken

De wetsvoorstellen zijn terug van de Raad van State voor hun advies. De goedkeurings- en uitvoeringswetsvoorstellen rondom het VN Verdrag worden naar verwachting direct na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. De behandeling kan dan mogelijk in het najaar plaatsvinden. Het precieze tijdpad is nog niet helemaal duidelijk. De Coalitie organiseert t.z.t. een consultatiebijeenkomst om over de wetsvoorstellen te praten.

Er is een belangrijk rapport verschenen waarin de EU beschrijft wat de realiteit is van Europeanen met een beperking in alle lidstaten. Het rapport beschrijft ook hoever het staat met de implementatie van het VN Verdrag door de EU.

In juni was (in New York) de zevende bijeenkomst van de “state parties” die het verdrag geratificeerd hebben. Lees hier meer over deze bijeenkomst.
Wereldwijd hebben nu 147 landen het verdrag geratificeerd en 158 landen het verdrag ondertekend. Wereldwijd hoort Nederland dus bij de laatste 11 landen die nog moeten ratificeren. En op Europees niveau tot de laatste 4 landen die wel ondertekend hebben maar niet geratificeerd.

147 landen

Netwerkbijeenkomst De Inclusieve Stad

De inclusieve stad. Almere flirt met die naam door een project met Disability Studies Nederland en hogeschool Windesheim zo te noemen. Maar wat is het nou precies en is Almere inmiddels echt een plek waar mensen met of zonder een handicap meer/anders met elkaar optrekken en overal kunnen komen en aan meedoen? De Coalitie voor Inclusie organiseerde met Edwin Luitzen de Vos van de Inclusieve stad een levendige netwerkbijeenkomst op 26 juni met bezoekers uit het hele land.

Almere
De wijkwandeling die aan de debatmiddag voorafging scherpte de discussie goed aan.

> Lees verder

Yolan Koster

Al vanaf het eerste uur is Yolan Koster actief in en voor de Coalitie voor Inclusie. In 2011 werd ze lid van het bestuur van de Stichting Inclusie Nederland, de stichting die het samenwerkingsverband van de Coalitie ondersteunt. Haar baan als wethouder van de gemeente Woerden vraagt zoveel tijd van Yolan dat nu als bestuurslid terug moet treden. Dat het thema inclusie heel belangrijk voor Yolan is en blijft, blijkt onder andere uit het feit dat zij van Woerden de eerste ‘alles-in-1-PGB’-gemeente in Nederland wil maken. We wensen haar daarbij natuurlijk heel veel succes en danken Yolan voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Meer weten over het VN verdrag, kijk op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op twitter @cvinclusie


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.