De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 3 | 07-02-2008

pdf-versie
aanmelden
afmelden


COALITIE VOOR INCLUSIE

Er zijn nu al meer dan 250 mensen en organisaties betrokken bij de Coalitie voor Inclusie. Langzaam maar zeker krijgt de Coalitie meer bekendheid. Er liggen allerlei plannen en ideeën. We zoeken met elkaar nog naar de juiste vorm, de verbreding én de concretisering. In dit derde exemplaar van het CoalitieNieuws wordt u hierover verder geïnformeerd.


BRAINSTORMBIJEENKOMST

Rond de 45 mensen gaan op 12 februari a.s. met elkaar brainstormen over de doelstellingen, activiteiten en prioriteiten van de Coalitie voor Inclusie. Het is een divers gezelschap van belanghebbenden, wetenschappers, adviseurs, mensen uit het onderwijs, rondom wonen en zorg- en dienstverlening. Een verslag van de bijeenkomst volgt z.s.m erna op de website.

boomSTICHTING INCLUSIE NEDERLAND

Een Stichting t.b.v de Coalitie voor Inclusie is in oprichting onder de naam Stichting Inclusie Nederland. We zoeken nog mensen voor het Bestuur. Van geïnteresseerden ontvangen we graag een kort Curriculum Vitae en een motivatie. Vervolgens worden de statuten en het profiel toegestuurd. Uit de aanmeldingen wordt door de Initiatiefnemers een selectie gemaakt. Zij zullen in april/mei gesprekken voeren met kandidaten en daaruit de leden kiezen. Mensen die interesse hebben, kunnen zich via de e-mail aanmelden o.v.v. interesse bestuur. We streven ernaar om eind mei het bestuur te installeren.

COLLUMN

Jacqueline Nijssen van Ieder Alles heeft een collumn geschreven over de Coalitie voor Inclusie.

werkenFORUM

Het Forum van de Coalitie voor Inclusie staat al vol met allerlei initiatieven en oproepen. Het is mogelijk om zelf een initiatief of oproep te plaatsen. Meld je hiervoor eerst aan als gebruiker. Dit is eenmalig nodig om ongewenste gebruikers te weren. Vink het vakje ‘log mij automatisch in’ aan en dan hebt u altijd toegang tot het Forum. Naast zelf iets plaatsen is het altijd mogelijk om te reageren of interessante informatie te vinden.

INITIATIEVEN

postbusEr zijn alweer verschillende initiatieven aangemeld via de website. Hieronder vind u een aantal voorbeelden. U kunt uw initiatief aanmelden op het Forum of een websitelink sturen naar info@coalitievoorinclusie.nl. Deze wordt dan opgenomen bij de InclusieInformatie.

Kwartiermaken: Werken aan inclusie voor mensen met een psychiatrische achtergrond of anderen die met maatschappelijke uitsluiting te maken hebben.

Academie voor Zelfstandigheid: Om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om door te leren en eigen zelfstandigheid op te pakken. Of om eigenwaarde te herstellen.

Oudernetwerk Regio Delft: gericht op onderwijs, vrije tijd, arbeid en wonen midden in de samenleving

Eigen Kracht Conferenties: besluitvormingsmodel waarbij burgers in eigen kring een plan maken om problemen op te lossen i.s.m. Mee Amstel Zaan voor mensen met een handicap.

Osani: helpt mensen met een beperking bij het plannen van een goede toekomst.


www.coalitievoorinclusie.nl