De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 4 | 08-04-2008

pdf-versie
aanmelden
afmelden


BRAINSTORMBIJEENKOMST COALITIEVOORINCLUSIE

Rond de 50 mensen waren op 12 februari j.l. bijeen in Amersfoort op de Brainstormbijeenkomst van de Coalitie voor Inclusie. De Initiatiefgroep kijkt tevreden terug op dit samenzijn. De belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst waren de behoefte aan ontmoeting, kleinschalig, concreet en dicht bij huis. Daarnaast is duidelijk geworden dat het ontsluiten van goede praktijken en het verbinden van mensen en initiatieven van groot belang is. Lees meer.

brainstorm

INCLUSIEMARKTPLAATS

De Brainstormbijeenkomst werd afgesloten met een InclusieMarktplaats waarin mensen hun concrete inbreng rondom inclusiepraktijken en hun vraag neer konden zetten. Veertien concrete initiatieven zijn gematchd met mensen en organisaties die hieraan een bijdrage wilden leveren. Lees meer.

NETWERKBIJEENKOMSTEN IN DE REGIO

In de komende tijd wordt er gewerkt aan het opzetten van drie regionale netwerkbijeenkomsten gericht op het opzetten van een InclusieNetwerk. Inspiratie, Brainstorm en Marktplaats zullen vaste onderdelen zijn. In Noord Nederland is deze bijeenkomst op 17 juni van 15 uur -19 uur rondom Onderwijs.

Voor Midden en West Nederland willen we rondom Werk en in Zuid Nederland rondom Wonen, Welzijn, Zorg aan de slag. Mocht u in een bepaalde regio graag een bijdrage leveren aan één van deze onderwerpen dan horen we dat graag. U kunt een e-mail sturen naar info@coalitievoorinclusie.nl

MAAK INCLUSIE PERSOONLIJK

Voor veel mensen is het idee van inclusie en een inclusieve samenleving moeilijk te vatten. Daarom is het goed allerlei mensen hierover aan het woord te laten. Zo laten we ook zien dat inclusie alle mensen aan gaat. Maak in maximaal 40 woorden inclusie persoonlijk en stuur de tekst met een foto naar info@coalitievoorinclusie.nl en we zetten je op de website.

persoonlijk

NIEUW: INITIATIEF VAN DE WEEK

Er zijn al veel initiatieven te vinden op het Forum of bij de InclusieInformatie. Elke week wordt hiervan een uitgelicht en op de homepage geplaatst onder het kopje Initiatief van de Week. Lees meer.

INITIATIEVENFORUM

Een goede manier om met elkaar in contact te komen en te blijven is om het initiatief en/of je bijdrage en de voortgang daarvan op het Initiatievenforum van de Coalitie te zetten. Lees meer.


www.coalitievoorinclusie.nl