De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 5 | 19-06-2008

pdf-versie
aanmelden
afmelden


STICHTING INCLUSIE NEDERLAND

De InitiatiefGroep van de Coalitie voor Inclusie heeft haar werkzaamheden overgedragen aan het bestuur van de Stichting Inclusie Nederland. In dit bestuur zitten oud initiatiefnemers Hans Kröber (st. Pameijer), Mario Nossin (st. Perspectief) en Willem de Gooyer (st. Steinmetz|de Compaan). Na de zomer wordt met potentiële leden gepraat om het bestuur verder aan te vullen.

ONTWIKKELINGEN

Langzamerhand begint de vorm waarin de Coalitie wil werken zich verder te ontwikkelen. De aanbevelingen van de brainstormbijeenkomst van februari j.l. zijn overgenomen. De InitiatiefRaad gaat een belangrijk scharnierpunt vormen om initiatieven verder te brengen. Daarnaast is het nodig om praktijk aan beleid te koppelen om ook op grotere schaal positieve ontwikkelingen te bewerkstelligen. Daarvoor wordt een InclusieDenktank opgericht. Hieronder meer over beide onderdelen van de Coalitie voor Inclusie.

INITIATIEFRAAD

De InitiatiefRaad van de Coalitie voor Inclusie bestaat uit een groep mensen die ervaring en expertise en een eigen netwerk hebben op het gebied van inclusie. Zij functioneren als bruggenbouwers, trekkers, makelaars, meedenkers, inspirators en adviseurs. Lees verder in het Plan van Aanpak. Wie interesse heeft om deel te nemen: mail naar info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. InitiatiefRaad.

INCLUSIEDENKTANK

Om de beleidsbeïinvloeding en lobby van de Coalitie voor Inclusie te organiseren wordt er in het najaar van 2008 een InclusieDenktank ingesteld. Deze denktank zal bestaan uit bestuurders, lobbyisten, onderzoekers, burgers met een handicap en andere experts. De InclusieDenktank komt maandelijks samen. Lees meer in het Plan van Aanpak. Wie interesse heeft om deel te nemen: mail naar info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. InclusieDenktank.

EERSTE REGIONALE BIJEENKOMST CVI

Op 17 juni vond in Haren (Gr) de eerste Netwerkbijeenkomst plaats onder de titel 'Welkom Onderwijs voor elk kind', georganiseerd door Havo Plus, LFB Noord Oost en st. Perspectief. Zo'n 30 mensen bezochten deze bijeenkomst en wisselden ideeën, ervaringen en initiatieven uit rondom welkom onderwijs. Daarnaast maakten ze deals op de marktplaats. Het netwerk komt in het najaar nog een keer bijeen om kennis te nemen van nieuwe initiatieven, de voortgang van de deals te volgen, het netwerk uit te breiden en nieuwe deals te maken. Er staan nog meer regionale bijeenkomsten op stapel, hierover meer in het volgende CoalitieNieuws.

netwerkbijeenkomst Haren    netwerkbijeenkomst Haren

FINANCIËN

De Coalitie voor Inclusie zoekt nog sponsors die geïnteresseerd zijn om de Coalitie voor Inclusie te sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld op de website middels een banner of het sponsoren van regionale bijeenkomsten of andere activiteiten. Reacties kunt u sturen naar info@coalitievoorinclusie.nl.

NIEUW: VERHALEN OVER GOEDE PRAKTIJKEN

Er zijn al veel initiatieven te vinden op het Forum of bij de InclusieInformatie. Regelmatig wordt er hier één van uitgelicht en op de homepage geplaatst onder het kopje Initiatief van de Maand. Verder zijn er bijvoorbeeld allerlei films en documentaires opgenomen die interessant zijn. Op de website zijn nu ook verhalen over goede praktijken geplaatst. Lees de verhalen.

INITIATIEVENFORUM

Een goede manier om met elkaar te informeren en met elkaar in contact te komen en te blijven is om het initiatief en/of je bijdrage en de voortgang daarvan op het InitiatievenForum van de Coalitie te zetten.

DOORSTUREN

Om de Coalitie meer bekendheid te geven stellen we het op prijs als u dit CoalitieNieuws wilt doorsturen naar contacten en organisaties waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zijn in de Coalitie voor Inclusie.
Mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:


www.coalitievoorinclusie.nl