De Coalitie voor Inclusie

FORMAT
Netwerkbijeenkomsten Coalitie voor Inclusie

pdf CoalitieNieuws word-versie


Doel

Het doel van de netwerkbijeenkomsten is om mensen en organisaties die werken aan inclusie en implementatie van het VN verdrag elkaar laagdrempelig te laten ontmoeten en plannen, ideeën en ervaringen te delen. De Coalitie laat deze bijeenkomsten organiseren door een initiatiefnemer(s).

Wanneer faciliteert de Coalitie?

De Coalitie faciliteert een netwerkbijeenkomst als het een bijeenkomst is die:

 • Inclusie centraal stelt en vanuit die visie wordt opgezet en dus ook de visie en uitgangspunten van het VN Verdrag centraal stelt.
 • Toegankelijk is voor iedereen
 • Ervaringsdeskundigen deelnemen in de voorbereiding en/of het programma van de bijeenkomst

Wat doet de Coalitie wel:

 • De Coalitie verzorgt een mailing naar haar adressenbestand (1500 adressen), vermelding op de website/Linkedingroep en attendering via twitter.
 • De Coalitie kan ook een oproep verzorgen bv via twitter/Linkedin om mensen te vragen of ze ook een bijdrage willen leveren.
 • De Coalitie regelt de werving, verzamelt de adressen geïnteresseerden en informeert hen over het programma en de locatie.

Wat wordt van de initiatiefnemer verwacht:

 • Het opstellen van het programma. Het logo van de initiatiefnemers en Coalitie worden vermeld.
 • Het verzorgen van een gespreksleider
 • Het verzorgen van het goede verloop van de bijeenkomst.
 • Het maken van een impressie, het verzorgen van de bijdragen op schrift en foto’s en evt. filmpjes. Het verzorgen van tweets tijdens de bijeenkomst.

Algemene werkwijze

 • Zodra één of meerdere partijen een netwerkbijeenkomst willen organiseren onder de vlag van de coalitie dan kan dat als aan de voorwaarden voldaan wordt.
 • Locatie en cateringkosten en materiaalkosten komen voor rekening van de gastheer
 • De netwerkbijeenkomst vindt plaats tussen plm 16-21 uur dit om iedereen de gelegenheid te geven om deel te nemen en files te ontwijken.  
 • Het programma bestaat uit max. twee of drie korte presentaties, gelegenheid tot stellen van vragen, eten en netwerken (soep met broodje) en dan discussie en gesprek.
 • Bij minimaal 15 mensen laten we de bijeenkomst doorgaan. Maximaal aantal deelnemers is 30.
 • Een eerste vooraankondiging gaat 6 – 8 weken van tevoren uit. Een week van tevoren ontvangen de mensen die zich aangemeld hebben een bevestiging inclusief programma en locatiegegevens.
 • Interesse om een netwerkbijeenkomst te organiseren? Laat het weten via info@coalitievoorinclusie.nl