Coalitie voor Inclusie Donateurs

Heleen Hartholt

Heleen Hartholt

twitter linkedin facebook Google + e-mail
buro troje
Ik werk vanuit mijn eigen bedrijf, Buro Troje, als co-creator, snelbinder, organisator en buitenboordmotor. Dat betekent dat ik meestal voor een bepaalde periode aanhaak bij organisaties en projecten om te werken aan opstart,versnelling,uitvoering en organisatie van plannen en ideeën. Altijd vanuit de visie op een inclusieve samenleving. Daarnaast voer ik onder de naam Zelfsprekend het faciliteren van ontmoetingen waarin het delen van verhalen centraal staat. www.burotroje.nl

Liesbeth Werther

Greetje Koevoets

e-mail
bartimeus
Via mijn werk adviseer ik hoe mensen en hun zorgverleners de omgeving en de benadering optimaal kunnen aanpassen aan de behoefte van de cliënt.

Liesbeth Werther

Liesbeth Werther

e-mail linkedin twitter
bartimeus
Bartiméus is donateur van de coalitie voor inclusie. Door mijn collega's en andere mensen in mijn omgeving te wijzen op het belang van toegankelijkheid voor mensen met een handicap probeer ik een bijdrage te leveren aan inclusie.

Harm Puite

Harm Puite

e-mail linkedin
www.noharm.info
Door al mijn sociale projecten te richten op het versterken van het vermogen tot compassie en toegankelijkheid en bruikbaarheid als norm te hanteren dragen ze altijd bij aan een meer inclusieve samenleving.

Paul Imthorn

Paul Imthorn

linkedin twitter facebook Google + e-mail
Imthorn
Ik zet mij graag in voor een inclusieve samenleving. Vanuit mijn organiserend en verbindend vermogen geef ik invulling aan deze bestemming. De coalitie en vereniging voeden mij, om hierin door te ontwikkelen.

Margreet de Boer

Margreet de Boer

linkedin twitter e-mail
PoWR
Ik verzorg trainingen op het gebied van het toetsen van beleid aan mensenrechten en het gebruiken van mensenrechten voor verandering. Dat doe ik met PoWR, en via het samenwerkingsverband Rights4Change.

 

Hans en Marian Jongmans

twitter e-mail
logo bonte buurtgenoten
Bonte Buurtgenoten is een vernieuwend initiatief voor inclusief wonen van een diversiteit aan mensen. Ongeacht leeftijd, beperking, kleur, afkomst, geaardheid, samenwonend of alleenstaand. Uitgangspunt is dat mensen willen samenleven op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Op een plek en in een vorm waarin zij geen huisgenoten zijn maar meer dan buren en in harmonie met de wijdere buurt. Als ‘Bonte Buur’ leef je dus zowel op jezelf als met elkaar.

Bart Lont

Bart Lont

linkedin facebook e-mail
Light for the world
LIGHT FOR THE WORLD zet zich in voor de inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Erik Dracht

Erik Dracht

twitter linkedin e-mail
In mijn functie als manager in een welzijnsorganisatie ben ik voortdurend bezig met verbinden van mensen/doelgroepen in wijk of gemeente. De integrale benadering van alle bewoners staat voorop. In overleg met ketenpartners en gemeenten vraag ik daarvoor aandacht.

José van Rosmalen

José van Rosmalen

twitter linkedin facebook e-mail
Met ons netwerk onderhouden we contacten met PvdA Kamerleden en bewindspersonen over (inclusief) beleid

J.B. Hulstein

twitter facebook e-mail
www.gors.nl
Gors biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 900 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een functiebeperking. Zo kunnen zij een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Gors heeft meer dan 50 woonvoorzieningen, dagbesteding- en activiteitencentra in Zeeland.

Eveline Andringa-van Wolfswinkel

Eveline Andringa-van Wolfswinkel

twitter linkedin e-mail
www.mugenzift.nl
Het werken in de revalidatie heeft mij doen beseffen dat er in de maatschappij te weinig naar het recht van een mede-mens, en te veel naar beperking wordt gekeken. Zelf vecht ik, als gebruiker van een loopfiets (i.p.v. een rolstoel) met regelmaat voor acceptatie, voor vanzelfsprekende toegang tot dierentuinen, musea etc.

José Smits

José Smits

twitter e-mail
www.inclusie.org
Inclusie.org biedt onderzoek informatie, (financieel) advies voor gezinnen met kind met een handicap, artikelen, films, boeken, handige hulpmiddelen en meer over inclusie.
Visie is belangrijk. Kennis en feiten zijn essentieel om steeds de juiste koers te bepalen en valse mythes te ontmaskeren.

Gaby Verdouw

Gaby Verdouw

twitter linkedin e-mail
www.geevadvies.nl
Ondernemers die hun gebouw en daarmee hun omzet willen verbeteren, samen brengen met de ondernemers die daarvoor de juiste middelen leveren. Hiervoor verricht GeeVAdvies onderzoeken naar de toe- en uitgankelijkheid van bestaande gebouwen en geeft een concreet en gedetailleerd advies over de mogelijkheden.

Niels ten Hagen

Niels ten Hagen

twitter twitter linkedin facebook e-mail
livelife2themax.nl
Door mensen met een handicap en organisaties te helpen hun beeldvorming positief te beïnvloeden.

 

Angelette Akkermans

e-mail
mi ta stimabo
Ik werk aan een inclusieve samenleving door informatie over visueel gehandicapten (kinderen, jongeren volwassenen) te geven daar waar men denkt in onmogelijkheden, de kansen laten zien wat nodig is om gewoon te kunnen participeren.

donateur

Missie

De Coalitie voor inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.